time postOctober 23, 2012

Tin vui tháng 10: Các bạn đạt thành tích cao được học bổng trong tháng 10 nhiều quá

Thu Phương B2305
Chào các em.
Cô rất vui mừng thông báo thêm cho các em danh sách một số bạn điểm cao vừa thông báo cho cô trong tháng vừa rồi. Các em có thể theo thông tin liên lạc của các bạn để chúc mừng cũng như tham khảo và update thông tin phòng thi tại IIG đặc biệt là các bạn chuần bị thi trong thời gian này nhé.
Chúc các em học tốt.
Thân ái.
Cô Đỗ Dung
Thu Phương B 2305 Thu Phương B2305
(Bạn Phạm Thị Thu Phương học viên lớp TOEIC B 2305. Sinh viên Học Viện Ngân Hàng
Phone number 01689952741
Bạn đạt 845 điểm)
Thanh Hải B1609 Thanh Hải 865
Bạn Trần Thanh Hải. Học viên lớp TOEIC B 1609. Bạn đang là Sinh viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Phone number: 841674550852.
Bạn đạt 865 điểm
Dũng B 1904 Dũng
Nguyễn Anh Dũng học viên lớp TOEIC B 1904 Sinh viên năm cuối Đại Học Thương Mại.
Phone number: 0922693649 
Đạt 820 điểm
Phương Anh B 2305
Chúc mừng bạn Cấn Thị Phương Anh học viên lớp TOEIC B 2305, sinh viên năm cuối trường Học Viện Ngoại Giao.
Phone number: 841685852202
Đạt 785 điểm
Lê Thị Thương
Bạn Lê Thị Thương hoc viên lớp TOEIC B 0202, sinh viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
Phone number: 01695312706
Email: lethuong91.nq@gmail.com
Đạt 790 điểm