time postJuly 21, 2013

Luyện Thi TOEIC – Bảng Mô Tả Ý Nghĩa Điểm Thi TOEIC

luyen Thi TOEIC

Dear students.

Hiện nay có rất nhiều bạn chưa luyện thi TOEIC, sắp ôn thi TOEIC, đang luyện thi TOEIC thậm chí là đã luyện thi TOEIC nhưng vẫn luôn băn khoăn tự hỏi là với số điểm TOEIC của mình hiện tại thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình như thế nào? Nhà tuyển dụng phân tích điểm thi của mình ra sao?

Hôm nay, cô xin chia sẻ với các em bảng phân tích mô tả ý nghĩa điểm thi TOEIC cụ thể và chi tiết trên từng kỹ năng nghe và đọc.

Đối với kỹ năng nghe:

Mức điểm 400 trở lên:

Những người luyện thi TOEIC đạt khoảng 400 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Họ có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh cơ bản của các đoạn hội thoại ngắn trên một lượng từ vựng lớn, ngay cả khi những lời đối đáp không trực tiếp hoặc không dễ đoán.
• Họ có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh cơ bản của một bài nói ngắn trên một lượng từ vựng lớn. Họ có thể làm được điều này ngay cả khi thông tin không được nhắc lại nhiều lần hoặc được diễn giải bằng một cách khác đi cũng như khi họ cần kết nối thông tin xuyên suốt một bài nói.
• Họ có thể hiểu được các chi tiết trong các hội thoại ngắn, ngay cả khi các cấu trúc câu phủ định được sử dụng, khi các cú pháp phức tạp hoặc khi nhiều tự vựng khác nhau được sử dụng.
• Họ có thể hiểu được các chi tiết trong những bài nói dài, ngay cả khi họ phải kết nối các thông tin xuyên suốt bài nói và ngay cả khi thông tin không được lặp lại. Họ vẫn có thể hiểu được các chi tiết khi thông tin được diễn đạt khác đi hoặc khi xuất hiện các cấu trúc câu phủ định.

Điểm yếu:
Những người luyện thi TOEIC đạt mức điểm này thường chỉ gặp khó khăn khi ngữ pháp và từ vựng lạ được sử dụng

Mức điểm khoảng 300:

Những người luyện thi TOEIC đạt mức điểm khoảng 300 thường có những lợi thế sau:

• Thỉnh thoảng họ có thể suy luận được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các hội thoại ngắn, đặc biệt khi từ vựng đơn giản.
• Họ có thể hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các hội thoại ngắn khi thông tin được lặp lại hoặc điễn dạt theo một cách khác.
• Họ có thể hiểu được các chi tiết trong những bài nói ngắn khi từ vựng đơn giản và thông dụng được sử dụng.
• Họ có thể hiểu các chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin lặp lại và khi thông tin họ cần nắm được ở ngay đoạn đầu hoặc cuối của bài nói. Họ có thể hiểu được các chi tiết khi thông tin được diễn đạt lại chỉ khác một chút.

Điểm yếu:

Những người luyện thi TOEIC đạt mức điểm khoảng 300 cho kỹ năng nghe thường mắc phải những điểm yếu sau:
• Họ gặp khó khăn trong việc hiểu ý chính, mục đích và bối cảnh chính của những đoạn hội thoại ngắn khi những lời đối đáp không trực tiếp, khó đoán hoặc khi từ vựng khó xuất hiện.
• Họ không hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các bài nói dài khi cần phải kết nối thông tin trong bài nói hoặc khi từ vựng khó xuất hiện.
• Họ không hiểu được chi tiết trong các đoạn hội thoại ngắn khi cú pháp phức tạp hoặc khi xuất hiện từ vựng khó. Họ thường không hiểu được các thông tin chi tiết có cấu trúc phủ định đi cùng.
• Họ không hiểu được những chi tiết trong các bài nói dài khi cần kết nối thông tin xuyên suốt bài nói hoặc khi thông tin không lặp lại. Với hầu hết các thông tin được diễn đạt khác so với câu hỏi hoặc với các cấu trúc ngữ pháp khó, họ cũng không hiểu được.

Mức điểm 200:

Những người luyện thi TOEIC đạt điểm số khoảng 200 cho kỹ năng nghe thường có những lợi thế sau:

• Họ có thể hiểu được những câu đơn miểu tả ngắn gọn về ý chính của một bức ảnh.
• Thỉnh thoảng họ có thể hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của bài nói dài khi các thông tin này được lặp lại nhiều lần và sử dụng từ đơn giản.
• Họ có thể hiểu đươc các chi tiết trong hội thoại ngắn và những câu miêu tả tranh ngắn khi từ vựng dễ được sử dụng và khi lượng thông tin cần hiểu ít.
• Họ có thể hiểu được các chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin cần hiểu xuất hiện ở ngay phần đầu hoặc cuối của bài nói và khi thông tin này giống với những từ được nói trong bài.

Những người luyện thi TOEIC đạt số điểm khoảng 200 thường mắc phải những điểm yếu sau:

• Họ không hiểu được ý chính, mục đích hoặc bối cảnh chính của các hội thoại ngắn, ngay cả khi ngôn ngữ được sử dụng trực tiếp, không có ẩn ý, và không có thông tin gây nhiễu xuất hiện.
• Họ không hiểu được ý chính, mục đích và bối cảnh chính của các bài nói dài khi cần phải kết nối các thông tin xuyên suốt bài nói, hoặc khi từ vựng hơi khó.
• Họ không hiểu được chi tiết trong các hội thoại ngắn khi từ vựng hơi khó được sử dụng hoặc khi xuất hiện cú pháp phức tạp. Họ không hiểu được những chi tiết có cấu trúc phủ định đi cùng.
• Họ không hiểu được chi tiết trong các bài nói dài khi thông tin cần hiểu ở giữa bài nói. Họ không hiểu được các thông tin được diễn đạt khác đi hoặc các cấu trúc ngữ pháp khó.

Đối với kỹ năng đọc:

Mức điểm 450 trở lên:

Những luyện thi TOEIC đạt khoảng 450 điểm thường có những điểm mạnh sau:
• Họ có thể suy luận được ý chính và mục đích của một văn bản và có thể đưa ra những suy luận về các chi tiết.
• Họ có thể đọc để hiểu ý chính. Họ có thể hiểu các thông tin xác thực ngay cả khi các thông tin bị diễn đạt khác đi.
• Họ có thể kết hợp các thông tin xuyên suốt toàn bộ một văn bản, và họ có thể liên kết thông tin giữa hai văn bản liên quan đến nhau.
• Họ có thể hiểu một lượng lớn từ vựng, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, và các sử dụng các thành ngữ. Họ cũng có thể phân biêt được sự khác nhau giữa các từ có cùng trường nghĩa.
• Họ có thể hiểu các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Họ cũng có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và lạ.

Những người thi đạt điểm số khoảng 450 thường gặp khó khăn khi những thông tin đòi hỏi thí sinh hiểu xuất hiện rất dày đặc hoặc có nhiều từ khó.

Mức điểm khoảng 350
Những nười luyện thi TOEIC đạt mức điểm 350 thường có những điểm mạnh sau:

• Họ có thể suy luận ý chính và mục đích của một văn bản và họ có thể suy luận về các chi tiết.
• Họ có thể đọc để lấy ý chính. Họ có thể hiểu được các thông tin xác thực ngay cả khi chúng bị diễn đạt theo một cách khác.
• Họ có thể liên kết thông tin suốt một đoạn ngắn trong một văn bản, ngay cả khi từ vựng và ngữ pháp của văn bản khó.
• Họ có thể hiểu được từ vựng ở mức bộ trung bình. Thỉnh thoảng họ có thể hiểu được từ vựng khó trong ngữ cảnh, nghĩa hiếm gặp của các từ thông dụng và thành ngữ.
• Họ có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Họ cũng có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và hiếm gặp.

Những người luyện thi TOEIC đạt mức điểm 350 thường gặp phải những khó khăn sau:
• Họ không kết nối được thông tin xuyên suốt một đoạn dài trong một văn bản.
• Không phải lúc nào họ cũng hiểu được những từ khó, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, hoặc các thành ngữ. Họ thường không phân biệt được sự khác nhau của các từ có cùng trường nghĩa.

Mức điểm 250:

Những nười luyện thi TOEIC đạt mức điểm 250 thường có những điểm mạnh sau:
• Họ có thể đưa ra những suy luận sự trên một đoạn văn bản ngắn.
• Họ có thể xác định được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về thông tin xác thực khi ngôn ngữ trong văn bản giống với ngôn ngữ trong câu hỏi. Đôi khi họ có thể trả lời các câu hỏi về thông chi tiết khi câu trả lời là một cách diễn đạt khác của thông tin chính xác trong văn bản.
• Đôi khi họ có thể liên kết thông tin trong một hoặc hai câu.
• Họ có thể hiểu được những từ đơn giản và thỉnh thoảng có thể hiểu những từ vựng ở mức độ khó vừa phải.
• Họ có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc thông dụng. Họ có thể lựa chọn đúng đáp án cho những câu hỏi về ngữ pháp, ngay cả khi như từ vựng khó xuất hiện hoặc ngay cả khi cần liên kết các thông tin với nhau.

Những người luyện thi TOEICcó điểm số khoảng 250 thường mắc phải những điểm yếu sau:
• Họ không hiểu được những suy luận đòi hỏi diễn đạt khác đi hoặc kết nối thông tin.
• Khả năng hiểu được thông tin xác thực bị giới hạn khi thông tin bị diễn đạt khác đi hoặc có từ khó xuất hiện. Họ thường bị lệ thuộc vào việc phải được tìm từ và cụm từ trong bài giống y hệt với từ hoặc cụm từ trong câu hỏi mới trả lời được.
• Họ thường không liên kết được thông tin giữa nhiều câu với nhau.
• Họ không hiểu những từ khó, nghĩa ít gặp của các từ thông dụng hoặc các thành ngữ. Họ thường không phân biệt được sự khác biệt giữa các từ cùng trường nghĩa.
• Họ không hiểu những cấu trúc ngữ pháp khó hơn hoặc ít thông dụng hơn.

Mức điểm 150:

Những người luyện thi TOEIC đạt khoảng 150 điểm thường có khả năng sau:
• Họ có thể tìm được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về chi tiết khi không cần đọc nhiều và khi từ ngữ trong văn bản giống với thông tin trong câu hỏi.
• Họ có thể hiểu được những từ đơn giản và những cụm từ thông dụng.
• Họ có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc và thông dụng nhất khi không cần đọc nhiều.

Những người đạt mức điểm 150 thường gặp phải những khó khăn sau:

• Họ không thể đưa ra những suy luận về thông tin trong văn bản.
• Họ không thể hiểu những chi tiết được diễn đạt khác đi. Họ chỉ trả lời được khi từ và cụm từ trong văn bản giống với câu hỏi.
• Họ thường không thể liên kết thông tin ngay cả trong một câu đơn.
• Họ chỉ hiểu được một lượng ít từ vựng.
• Họ thậm chí không hiểu được những cấu trúc ngữ pháp dễ khi các đặc trưng ngôn ngữ khác, như từ khó hoặc sự cần thiết phải liên kết thông tin là bắt buộc.

Luyen Thi TOEIC

———————————

Do Thanh Dung
Lecturer of English

Faculty of English

Vietnam National University- University of Foreign Languages

Cell phone: 0906 033 036

Email:  thanhdung.nnqg@gmail.com

Add:
1. 30 Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội
2. Số 17 khu tập thể Định Canh – ngõ 100 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Categories TOEIC ? | Posted on July 21, 2013