time postJune 1, 2021

TỪ VỰNG VỀ TÊN CÁC QUỐC GIA TRONG TIẾNG ANH

Tu-Vung-ve-Ten-cac-Quoc-Gia-trong-Tieng-Anh

Trong bài viết này, Đỗ Dung Class sẽ cùng các bạn học từ vựng về chủ đề tên các quốc gia trong Tiếng Anh để bạn có thể đọc đúng tên của các quốc gia này nhé!

 1. Vietnam – /ˌvjɛtˈnɑːm / – Việt Nam
 2. America – /əˈmɛrɪkə/ – Mỹ
 3. Australia – /ɒˈstreɪliːə / – Úc
 4. Belgium – /ˈbel.dʒəm/ – Bỉ
 5. Bhutan – /buːˈtɑːn/ – Bu-tan
 6. Brazil – /brəˈzɪl/ – Braxin
 7. Brunei – /bruːˈnaɪ/ – Bru-nây
 8. Bulgaria – /bʊlˈɡer.i.ə/ – Bun-ga-ri
 9. Cambodia – /kæmˈbəʊ.di.ə/ – Cam – pu -chia
 10. Canada – /ˈkænədə/ – Canada
 11. China – /ˈʧaɪnə/ – Trung Quốc
 12. Combodia /Combodia / – Campuchia
 13. Cuba – /ˈkjuːbə/ – Cu Ba
 14. Czech Republic – /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/ – Cộng hòa Séc
 15. Denmark – /ˈdɛnmɑːk/ – Đan Mạch
 16. Egypt – /ˈiː.dʒɪpt/ – Ai Cập
 17. England – /ˈɪŋglənd/ – Anh
 18. East Timor – /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/ – Đông Timor
 19. Finland – /ˈfɪn.lənd/ – Phần Lan
 20. France – /ˈfrɑːns/ – Pháp
 21. Germany – /ˈʤɜːməni / – Đức
 22. Greece – /griːs/ – Hy Lạp
 23. Hong Kong – /ˌhɒŋ ˈkɒŋ/ – Hồng Kông
 24. Italy – /ˈɪtəli/ – Ý
 25. India – /ˈɪndɪə/ – Ấn Độ
 26. Indonesia – /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/ – In-đô-nê-xi-a
 27. Iran – /ɪˈrɑːn/ – I-ran
 28. Iraq – /ɪˈrɑːk/ – I-rắc
 29. Japan – /ʤəˈpæn/ – Nhật Bản
 30. Laos – /laʊs/ – Lào
 31. Mexico – /ˈmɛksɪkəʊ/ – Mexico
 32. Mongolia – /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/ – Mông Cổ
 33. Nepal – /nəˈpɔːl/ – Ne-pan
 34. Netherlands – /ˈneð.ə.ləndz/ – Hà Lan
 35. North Korea – /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/ – Triều Tiên
 36. South Korea – /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/ – Hàn Quốc
 37. Philippines – /ˈfɪl.ɪ.piːnz/ – Phi-líp-pin
 38. Poland – /ˈpəʊlənd / – Ba Lan
 39. Portugal – /ˈpɔːʧəgəl/ – Bồ Đào Nha
 40. Romania – /ruˈmeɪ.ni.ə/ – Ru-ma-ni
 41. Russia – /ˈrʌʃə/ – Nga
 42. Singapore – /sɪŋgəˈpɔː/ – Singapore
 43. Spain – /speɪn/ – Tây Ban Nha
 44. South Africa – /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/ – Nam Phi
 45. Sweden – /ˈswɪdən/ – Thụy Điển
 46. Switzerland – /ˈswɪtsələnd / – Thụy Sỹ
 47. Taiwan – /taɪˈwɑːn/ – Đài Loan
 48. ThaiLand – /ˈtaɪlænd/ – Thái Lan
 49. Turkey – /ˈtɜːki/ – Thổ Nhĩ Kỳ
 50. Ukraine – /juːˈkreɪn/ – U-crai-na

THÔNG TIN VỀ CÁC LỚP TOEIC TẠI ĐỖ DUNG CLASS

Hiện nay, các khoá học TOEIC tại Đỗ Dung Class được cô Đinh Trang – Giảng viên Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội thiết kế. Cấu trúc đề thi, tài liệu học tập đều được cô chọn lọc từ các sách TOEIC mới nhất.

✅ Lớp TOEIC FOUNDATION (lớp F) phù hợp với các bạn có điểm đầu vào dưới 300, mục tiêu hướng tới là 450-500 điểm sau 20 buổi học + 2 buổi thi Tiến độ.

✅ Lớp TOEIC A dành cho các bạn có đầu vào 300 – dưới 400 điểm TOEIC, mục tiêu hướng tới là 550-650 điểm sau 22 buổi học + 4 buổi thi Tiến độ.

✅ Lớp TOEIC B dành cho các bạn mong muốn tập trung ôn luyện và đạt mốc điểm từ 650-800 TOEIC sau 22 buổi học + 5 buổi thi Tiến độ.

Lịch khai giảng được cập nhật liên tục tại bài ghim đầu Fanpage các bạn đăng kí sớm để nhận ngay ưu đãi giảm học phí và ưu đãi cho nhóm đông nhé! ♥

Trung Tâm Anh Ngữ Đỗ Dung Class
Hotline: 0989.031.999
Địa chỉ: số 3, ngõ 145, Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội
Website: http://dodungclass.com/

Categories Luyện thi TOEIC | Posted on June 1, 2021

Tags: