time postOctober 4, 2016

Một phút học tiếng Anh: Thành ngữ “To Have a Lot on Your Plate”

f0355f9fa0746158030135fd1c00528a

Chào các em! ? Đĩa là một vật dụng để đựng đồ ăn, vậy câu thành ngữ liên quan đến chiếc đĩa thân thuộc hằng ngày của chúng ta: “To have a lot on your plate” có nghĩa là gì? Dành MỘT PHÚT ?  xem video để tìm hiểu nhé!

 

➡️ “To have a lot on your plate” có nghĩa là bạn đang xoay sở với rất nhiều trách nhiệm hoặc vấn đề cùng một lúc ?. Hãy tưởng tượng một chiếc đĩa đầy tới nỗi không thể cho thêm bất kì miếng thức ăn nào vào được nữa. Một người có rất nhiều thứ trên đĩa tức là người đó bận rộn, thậm chí quá mức bận rộn ‼️

 

✅ To have a lot on your plate: to have a lot of work to do or a lot of problems to deal with.

⚡ Example: Wow, Melissa, you take care of your aging mom, go to college, and work full-time. You have a lot on your plate!

⚡ Ví dụ: Wow, Melissa, bạn vừa chăm sóc mẹ già vừa đi học lại vừa làm việc toàn thời gian. Bạn bận rộn thật đấy!

Để xem nhiều câu thành ngữ khác, các em nhấn vào đây  ! Chúc các em một ngày học tập thật hiệu quả!

Categories Clip tiếng Anh thú vị | Posted on October 4, 2016

Tags: