time postAugust 26, 2016

Một phút học tiếng Anh: Thành ngữ “Sing a diffirent tune”

Screen Shot 2016-08-18 at 09.04.05

Chào các em, các em đều biết tune là một đoạn nhạc ngắn, vậy “Sing a diffirent tune” trong thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là gì? Đơn thuần chỉ là chúng ta hát một đoạn nhạc khác?

 

 

Thành ngữ này không hề liên quan gì đến ca hát. Trong rất nhiều cuốn từ điển, câu nói trên chính thức được giải nghĩa rằng “Sing a diffirent tune” ý chỉ ai đấy thay đổi suy nghĩ/lời nói của mình về một quan điểm so với trước đó.

 

Sing a diffirent tune: to change the way one talks about something/to have a different opinion about something.

 

Example: They say they’re not worried about money, but once they see how much the new equipment will cost, they’ll be singing a different tune.

Ví dụ: Họ nói là không lo lắng về chi phí, nhưng một khi họ thấy thiết bị mới này có giá bao nhiêu thì họ sẽ đổi giọng cho xem.

 

Để xem nhiều câu thành ngữ khác, các em vào đây http://dodungclass.com/home/category/clip-tieng-anh-thu-vi nhé! Chúc các em một ngày học tập thật hiệu quả!

Categories Clip tiếng Anh thú vị | Posted on August 26, 2016

Tags: