time postSeptember 16, 2016

Một phút học tiếng Anh: Thành ngữ “Fly on the wall”

fly-on-wall

Chào các em, ruồi là một loài côn trùng có cánh, chúng rất dễ nhận ra khi bay hay đậu vào người chúng ta. Nhưng nếu ruồi đậu yên lặng trên tường thì sao? Trong thành ngữ tiếng Anh có câu “Fly on the wall”, dành MỘT PHÚT ⏳ xem video để tìm hiểu về ý nghĩa của câu nói này nhé!

 

? “Fly on the wall” được sử dụng để miêu tả ai đó muốn nghe lén cuộc hội thoại của người khác mà không bị phát hiện ra. Mọi người thường nói họ muốn trở thành “fly on the wall” trong một cuộc họp hoặc tranh luận thú vị.

 

? Fly on the wall: someone who can secretly see and hear what happens.

 

✅ Example: I would love to be a fly on the wall at that meeting.

✅ Ví dụ: Tôi muốn thành con ruồi trên tường cuộc họp đó.

 

 

Video credit to VOA Learning English

Để xem nhiều câu thành ngữ khác, các em nhấn vào đây  ! Chúc các em một ngày học tập thật hiệu quả!

Categories Clip tiếng Anh thú vị | Posted on September 16, 2016

Tags: