time postOctober 21, 2016

Một phút học tiếng Anh: Thành ngữ “Don’t Count Your Chickens Before They Hatch”

don-t-count-your-chickens-by-quincyfangirl-d38flef

 

Hello everyone! Anh-Mỹ có rất nhiều thành ngữ liên quan đến loài vật, thành ngữ hôm nay là một ví dụ điển hình. “Don’t count your chickens before they hatch” liên quan đến cộng trừ nhân chia ➕➖  hay nông nghiệp ??? sao? Dành MỘT PHÚT ⏳ để tìm hiểu qua video dưới đây nhé.

 

 

? “Don’t count your chickens before they hatch” có nghĩa là bạn không nên phụ thuộc hay quá tin tưởng vào chuyện gì đó cho đến khi nó thực sự diễn ra. Không phải quả trứng nào cũng nở ra gà con thế nên bạn không nên đếm gà cho đến khi trứng nở hoàn toàn ???.

? Don’t count your chickens before they hatch: you should not make plans that depend on something good happening before you know that it has actually happened.

✅ Example: She wanted to buy a dress in case someone asked her to the dance, but I told her not to count her chickens before they hatched.

✅ Ví dụ: Cô ấy muốn mua váy để chuẩn bị trước nếu có ai đó mời cô ấy dự tiệc, nhưng tôi khuyên cô ấy đừng nên quá vội vàng lúc này.

 

Để xem nhiều câu thành ngữ khác, các em nhấn vào đây  ! Chúc các em một ngày học tập thật hiệu quả!

Categories Clip tiếng Anh thú vị | Posted on October 21, 2016

Tags: