time postJuly 4, 2013

LỊCH THI TIẾN ĐỘ CÁC LỚP TOEIC A

Lớp Luyện Thi TOEIC 500-700

Lưu ý:  

1. Giờ thi được thông báo là giờ bắt đầu làm bài thi. Các em phải có mặt trước 15 phút. Bạn nào đến muộn khi máy đã chạy phần nghe đều không được vào.  

2. Bắt đầu từ tiến độ 2, để được vào phòng thi. Thí sinh phải mang theo bài tập của tiến độ trước để nộp cho giám thị. Bạn nào không có bài tập sẽ không được vào phòng thi.

Ghi nhớ: Không chấp nhận những bản dịch đánh máy & không bao giờ có tiền lệ

Trân trọng

Cô Đỗ Dung

 

Email: thanhdung.nnqg@gmail.com

IN (1)

A13052016

A11032016

———————————————————————-

A2302 (1)
SÁCH HƯỚNG DẪN DỰ THI TOEIC
 2015
luyen-thi-toeic-A 0809 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2108 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2507 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 0807 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2106 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2805 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 1105 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 1104 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 3003 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2003 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 0803 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 2701 2015
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 1601 2015
2014
luyen-thi-toeic-A-1812-2014
———————————————————–
A 1211 - 2014
———————————————————–
A2110
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 0210 2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-1509-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-0409-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-2408-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-0808-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-2407-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-1207-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-0307-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-1206-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-a-1805-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-1704-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A 1104
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-2803-2014
———————————————————–
A 1703 - 2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-2802-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-2402-2014
———————————————————–
luyen-thi-toeic-A-1702-2014
———————————————————–
Luyen thi TOEIC A0901
————————————————————
Luyen Thi TOEIC
————————————————————
A2810
————————————————————
Luyen thi TOEIC
————————————————————
Luyen Thi TOEIC
————————————————————
HOC TOEIC
————————————————————
A1009
————————————————————-
A3008
————————————————————-
Luyen Thi TOEIC
————————————————————-
Hoc TOEIC
————————————————————-
luyen thi toeic

————————————————————

luyen thi toeic

—————————————————–

Luyen Thi TOEIC

Lịch Thi TOEIC – Lớp Luyện Thi TOEIC A 2206

————————————————

Screen Shot 2013-06-26 at 6.34.53 PM

———————————————–

Screen Shot 2013-06-08 at 9.10.11 AM

———————————————–

toeic a 0904

———————————————–

Toeic A 2503

———————————————–

A 0603

———————————————–

A 2502

———————————————–

A 1701

2012

A 0812

———————————————–

A 0711

———————————————–

A 0910

———————————————–

A 3009

———————————————–

A 1409

———————————————–

A 1009

———————————————–

A 2908

———————————————–

A 1508

———————————————–

A 0108