time postJuly 5, 2013

LỊCH THI TIẾN ĐỘ CÁC LỚP LUYỆN THI TOEIC B

Lớp Luyện Thi TOEIC B
Lưu ý:
 
1. Giờ thi được thông báo là giờ bắt đầu làm bài thi. Các em phải có mặt trước 15 phút. Bạn nào đến muộn khi máy đã chạy phần nghe đều không được vào.
 
2. Bắt đầu từ tiến độ 2, để được vào phòng thi. Thí sinh phải mang theo bài tập của tiến độ trước để nộp cho giám thị. Bạn nào không có bài tập sẽ không được vào phòng thi.
 
Ghi nhớ: Không chấp nhận những bản dịch đánh máy & không bao giờ có tiền lệ
 
Trân trọng
 
Cô Đỗ Dung
B23052016 -2
——————————————————-
B14042016- 2
—————————————————–
B1803
—————————————————————————————–
B1103S
——————————————————————————–
ProgressB2202
——————————————————————-
B0701
SÁCH HƯỚNG DẪN DỰ THI TOEIC
2015
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0309-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-2008-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0708-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-1607-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0307-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-1906-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-2605 2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0705-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0404-2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-2603
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-1803
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0603-2015
————————————————————
Luyen thi Toeic B 2701 2015
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-1301
2014
Luyen thi Toeic B 1812-2014
 ————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-1711
 ————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-2510
————————————————————
Luyen thi Toeic B 1110-2014
————————————————————
luyen-thi-toeic-B-0410-2014
————————————————————
Luyen thi Toeic B 1709-2014
————————————————————
luyen-thi-toeic-B-0409-2014
————————————————————
Luyen thi Toeic B 1508-2014
————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-0908
————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-2607
————————————————————
luyen-thi-toeic-b-1907
————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-3006
————————————————————
Luyen thi Toeic B 1706-2014
————————————————————
luyen-thi-toeic-B-2305-2014
————————————————————
on-thi-toeic-b-2204-2014
————————————————————
lich-thi-tien-do-lop-luyen-thi-Toeic-B-0104
————————————————————
luyen-thi-toeic-b-1303
————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-0103
————————————————————
Luyen-thi-Toeic-B-2202
————————————————————
B1702
————————————————————
Luyen thi TOEIC B0801
————————————————————
Luyen thi TOEIC
————————————————————
Luyen thi TOEIC
————————————————————
LUYEN THI TOEIC
————————————————————
B1409
————————————————————
B0909
————————————————————
Luyen Thi TOEIC
Lịch Thi Thử TOEIC của Lớp Luyện Thi TOEIC B 1008
————————————————————
Luyen Thi TOEIC
Lịch Thi Thử TOEIC của Lớp Luyện Thi TOEIC B 2008
————————————————————
Hoc TOEIC
Lịch Thi Tiến Độ Lớp Luyện Thi TOEIC B 3107
————————————————————
luyen thi toeic
————————————————————
Luyen Thi TOEIC

————————————————————

Luyen thi toeic

————————————————————
Toeic B 2805
           ———————————————–
B 2704
           ———————————————–
B 0604
           ———————————————–
B 3003
           ———————————————–
B 1803
           ———————————————–
B 1303
           ———————————————–
B 0403
           ———————————————–
B 2702
           ———————————————–
B 2401
           ———————————————–
B 1601
2012
B 2212
           ———————————————–
Toeic B 2810
           ———————————————–
B 1810
           ———————————————–
B 1509
           ———————————————–
B 0409
           ———————————————–
 B 2408
           ———————————————–
B 0508
           ———————————————–
B 0208