time postJune 28, 2013

Learn English Vocabulary

learn english vocab

Chào các em,

Trên đây là 1 video clip học từ vựng hiệu quả bằng cách sử dụng body language thường xuyên mà cô muốn giới thiệu tới các em. The clip is very interesting.

Chúc các em học tốt!