time postJune 27, 2013

Học Toeic – Handmade fair fosters originality, creativity

Mintown-Handmade-Fair-Summer-Spirit-1

Mintown Handmade Fair – an event that gathers young people who love originality and creativity, will open on Sunday from 9am until 5pm at the Tran Phu High School, 8 Hai Ba Trung Street.

Themed Summer Spirit, the fair will present unique handmade items designed and created by young artisans. Visitors will also be able to take part in handicraft classes and savour mouth-watering homemade food at the event.

Tickets cost VND20,000 and can be pre-purchased at Handymoon Handmade Shop, 409 Kim Ma Street.-VNS

 

Trên đây là 1 bài báo được sưu tầm từ trang vietnamnews.vn. Hi vọng rằng nó sẽ góp phần làm gia tăng vốn từ vựng cho các bạn, hỗ trợ cho quá trình học toeic nói riêng và học tiếng anh nói chung được hiệu quả hơn.