time postMarch 1, 2016

Học tiếng Anh qua câu chuyện cuộc đời của Mr. Steve Jobs

banner

Cuộc sống có thể giống như đồ thị, nhưng đường kẻ giữa sinh ra và cái chết được lấp đầy với những bất ngờ, hồi ức và hệ lụy. Nếu bạn cực kì, cực kì may mắn, đường kẻ cuộc đời bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác bước đi theo dấu chân của bạn, giống như trường hợp của người sáng tạo ra Apple, ông Steve Jobs. Để thấy được Jobs từ một tâm hồn tự do bước lên làm CEO huyền thoại thế nào, cùng xem infographic dưới đây nhé

1RX1NzM

SJ

Categories Recent Announcement | Posted on March 1, 2016

Tags: