time postDecember 1, 2016

Học tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 9 – Is it cold?

screen-shot-2016-12-01-at-16-52-27

Bài học 9: Có lạnh không?

 

Tóm lược

Anna muốn biết về thời tiết ở Washington, D.C. Cô ấy hỏi trên điện thoại. Điện thoại nói cho ấy biết về thời tiết – nhưng liệu điện thoại dự báo có chính xác?

 

Kỹ năng Nói

Trong đoạn băng này, học cách nói các từ mới. Học cách để nói về thời tiết và cách làm cho giọng nói bạn lên hoặc xuống để biểu lộ cảm xúc cùng từ ngữ, “ồ”. Bạn cũng có thể tải về Activity Sheet và thực hành nói về thời tiết với bạn bè.

 

 

Phát âm

Trong đoạn băng này, bạn học cách người Mỹ trả lời mà không ngắt quãng giữa các từ.

 

 

Hội thoại

 

Anna: Oh, hi, everyone! Here in Washington, DC, the weather changes often. One day is cold and windy. But the next day is warm and sunny! So, every day I check the forecast. Hello, Phone? What is today’s temperature?
Phone: Today it is 18 degrees …
Anna: Eighteen degrees! That is cold!
Phone: … eighteen degrees Celsius.
Anna: Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That’s warm.
Phone: Yes, Anna. It is warm.
Anna: Excuse me, Phone. Is it windy today?
Phone: No, it is not windy today.
Anna: Is it sunny today?
Phone: Yes, Anna. It is sunny.
Anna: Excuse me, Phone?
Phone: Yes, Anna.
Anna: Is it snowy today?
Phone: No, Anna. It is not snowy.
Anna: Thank you, Phone!
Anna: Today the weather is warm and sunny — great for seeing Washington, D.C.
Anna: Phone! It is not warm and sunny! It is cold and windy and snowy!
Phone: Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny … in Mexico City, Mexico.
Anna: Oh. I see. Mexico.
Anna: Washington weather changes often. Remember to check the forecast — the right forecast.
Phone: Yes, Anna. Next time remember to check the right fore…
Anna: Okay, thank you Phone. Goodbye, Phone.
Anna: Until next time!

[Dịch]

Anna: Ồ xin chào tất cả mọi người! Washington DC nơi đây thời tiết thay đổi thường xuyên. Hôm thì lạnh và nhiều mây nhưng ngày hôm sau lại ấm và nắng! Vì vậy mỗi ngày tôi đều phải kiểm tra dự báo thời tiết. Xin chào điện thoại? Hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu?
Điện thoại: Hôm nay là 18 độ…
Anna: 18 độ! Trời lạnh đây!
Điện thoại: … 18 độ C.
Anna: Ồ, độ C. Tương đương với 65 độ F. Vậy trời ấm.
Điện thoại: Đúng thế Anna. Trời ấm.
Anna: Xin lỗi điện thoại. Hôm nay có gió không?
Điện thoại: Không, hôm nay không có gió.
Anna: Vậy hôm nay có nắng không?
Điện thoại: Có, Anna. Hôm nay sẽ nắng.
Anna: Xin lỗi điện thoại này?
Điện thoại: Vâng, Anna.
Anna: Hôm nay có tuyết không?
Điện thoại: Không, Anna. Sẽ không có tuyết.
Anna: Cảm ơn điện thoại!
Anna: Hôm nay thời tiết ấm và có nắng – thật tuyệt để ngắm nhìn Washington, D.C.
Anna: Điện thoại! Ngoài trời không hề ấm và nắng! Nó lạnh, có gió và tuyết!
Điện thoại: Anna, nơi đây không lạnh, có gió hay tuyết. Ngoài trời ấm và nắng… tại thành phố Mexico.
Anna: Ồ, tôi thấy rồi. Mexico.
Anna: Thời tiết Washington thay đổi thất thường. Hãy nhớ kiểm tra dự báo – dự báo thời tiết chuẩn xác.
Điện thoại: Đúng, Anna. Lần sau hãy nhớ kiểm tra lại thật chính xác…
Anna: Được thôi, cảm ơn điện thoại. Chào nhé.
Anna: Hẹn gặp lại lần sau!

 

Kỹ năng Viết

Thời tiết chỗ bạn đang thế nào? Bạn có thể thấy một vài ví dụ trong Activity Sheet. Nhấn vào hình ảnh bên dưới để tải về.

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là những suy nghĩ và hành động để giúp cho việc học tập dễ dàng và hiệu quả hơn. Chiến lược học tập cho bài ngày hôm nay là Tìm cách để thực hành. Chúng ta sẽ học kỹ năng Nói bằng cách thực hành thường xuyên. Dưới đây là ví dụ.

Trên xe buýt Nina ngồi cạnh một phụ nữ người Mỹ thân thiện. Tìm cách để thực hành tiếng Anh, Nina hỏi, “What is the weather in your city?”. Người phụ nữ liền kể cho cô ấy về thành phố của bà, Tampa, Floria. “It’s very warm and sunny”. Nina giờ có thể thực hành nói tiếng Anh với người phụ nữ cho đến khi xe buýt dừng lại.

Vậy bạn đã làm thế nào để thực hành tiếng Anh?

 

Câu hỏi kỹ năng Nghe

Nhấn vào đây để đi thẳng tới câu hỏi kỹ năng Nghe.

 

New Words (Từ mới)

Celsius – adj. relating to or having a scale for measuring temperature on which the boiling point of water is at 100 degrees and the freezing point of water is at 0 degrees
change – v. to become different
check -v. to get information by looking at something, asking about something, etc.
cold – adj. having a very low temperature
degree – n. a unit for measuring temperature
Fahrenheit – adj. relating to or having a scale for measuring temperature on which the boiling point of water is at 212 degrees above zero and the freezing point is at 32 degrees above zero
forecast – n. a statement about what you think is going to happen in the future
phone – n. a device that is connected to a telephone system and that you use to listen or speak to someone who is somewhere else
snowy – adj. having falling snow or covered with snow
sunny – adj. having plenty of bright sunlight
temperature – n. a measurement that indicates how hot or cold something is; a measurement in degrees showing the heat of something (such as air or water)
warm – adj. somewhat hot; not cool or cold
weather – n. the temperature and other outside conditions (such as rain, cloudiness, etc.) at a particular time and place
windy – adj. having a lot of wind

 

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on December 1, 2016

Tags: