time postNovember 18, 2016

Học tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 8 – Are You Busy?

screen-shot-2016-11-18-at-16-23-33

Bài học 8: Bạn có bận không?

 

Tóm lược

Anna muốn xin lỗi đồng nghiệp của cô. Cô tìm hiểu họ làm những gì mỗi ngày.

 

Kỹ năng Nói

Trong đoạn băng này, học cách nói những từ mới. Học cách nói về ba thời điểm trong ngày. Bạn có thể tải về Activity Sheet tại đây (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/03/10/17cc19ff-9685-414d-bdee-83087eb3484f.pdf) và thực hành với bạn bè.

 

Phát âm

Trong đoạn băng, bạn học cách người Mỹ thể hiện âm thanh do dự, như um…, để tự cho bản thân họ nhiều thời gian nghĩ ngợi câu trả lời hơn. Bạn cũng có thể học cách sử dụng nhấn mạnh khi bạn xin lỗi và chấp nhận lời xin lời.

 

Hội thoại

Các bạn nghe kĩ đoạn thu âm, nếu gặp khó khăn hãy nghe lại lần nữa và tham khảo bản tường thuật dưới đây.

Anna: Hello, everyone. Here I am at my new job! Yesterday at my first day of work … Well, let’s not talk about yesterday. Today is a new day! Today I want to apologize to my co-workers.
Anna: Hi, Anne. Are you busy?
Anne: Hi, Anna. Yes. At 10 a.m. I am writing. Every day I do my morning show. Sorry!
Anna: Okay. See you later, maybe.
Anne: Maybe I’ll see you later.
Anna: Hi, Jonathan. Are you busy?
Jonathan: Yes, I’m busy. When the studio light is on, I am recording my evening show.
Anna: Right. Sorry about yesterday.
Jonathan: No worries.
Anna: May I see the studio?
Jonathan: Um, maybe another time? Right now I am busy.
Anna: Sure. Okay, ’bye.
Jonathan: ‘Bye.
Anna: Hi, Amelia! Are you busy?
Amelia: I’m a little busy.
Anna: I want to say I’m sorry for yesterday.
Amelia: It’s okay, Anna.
Anna: Well, I am sorry.
Amelia: It’s okay, Anna. Come by this afternoon.
Anna: Okay.
Caty: Anna.
Anna: Yes, Ms. Weaver.
Caty: Are you busy?
Anna: Yes, Ms. Weaver. I am busy.
Caty: My office. 5:00 p.m.
Anna: 5:00 p.m.
Caty: Come in.
Co-Workers: Surprise!
Anna: A party! Awesome! And I still have my job! Phew!* Until next time!
* Phew! is a sound used to show that you are relieved, tired, or hot

[Dịch]

Anna: Chào tất cả mọi người. Tôi đang ở đây với công việc mới! Hôm qua là ngày làm việc đầu tiên của tôi… Ờ thì, không nhắc lại chuyện hôm qua nữa. Hôm nay là một ngày mới! Hôm nay tôi muốn xin lỗi đồng nghiệp của mình.
Anna: Chào, Anne. Bạn bận không?
Anne: Chào Anna. Có chứ. Lúc 10 giờ sáng. Tôi đang viết. Mỗi ngày tôi đều làm chương trình buổi sáng. Xin lỗi!
Anna: Được rồi. Hẹn gặp lại bạn sau, có lẽ thế.
Anne: Có lẽ tôi sẽ gặp bạn sau.
Anna: Chào, Jonathan. Bạn bận à?
Jonathan: Ừ, tôi đang bận. Khi ánh đèn phòng thu bật sáng, tôi đang ghi hình chương trình buổi chiều.
Anna: Phải rồi. Xin lỗi về chuyện hôm qua.
Jonathan: Đừng lo.
Anna: Tôi xem qua phòng thu được không?
Jonathan: Um, lần khác được chứ? Hiện tại tôi đang rất bận.
Anna: Chắc rồi. Thôi được, tạm biệt.
Jonathan: Tạm biệt.
Anna: Chào, Amelia! Bạn có đang bận không?
Amelia: Tôi đang khá là bận.
Anna: Tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua.
Amelia: Không sao đâu Anna.
Anna: Tôi xin lỗi.
Amelia: Không sao mà Anna. Chiều nay lại đến nhé.
Anna: Được thôi.
Caty: Anna.
Anna: Vâng, cô Weaver.
Caty: Cô có đang bận không?
Anna: Vâng, Cô Weaver. Tôi đang bận.
Caty: Văn phòng tôi, 5 giờ chiều nay.
Anna: 5 giờ chiều nay.
Caty: Mời vào.
Đồng nghiệp: Ngạc nhiên chưa!
Anna: A một bữa tiệc! Tuyệt vời! Và tôi vẫn giữ công việc của mình! Phew*! Gặp lại lần sau nhé!
* Phew! là âm thanh dùng khi muốn thể hiện rằng bạn cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi hay nóng nực.

 

Kỹ năng Viết

Bạn làm gì vào mỗi sáng? Bạn có thể thấy một vài ví dụ trong tờ Hoạt động (Activity Sheet). Nhấn vào hình ảnh để tải về.

Let’s Learn English Lesson 8 Activity Sheet

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là những suy nghĩ và hành động giúp cho việc học dễ dàng cũng như hiệu quả hơn. Chiến lược học tập của bài học hôm nay là Sử dụng những gì bạn biết. Chúng ta có những kiến thức về thế giới mà chúng ta sử dụng khi học một ngôn ngữ hay kĩ năng mới. Dưới đây là ví dụ.

Trong đoạn băng bài học hôm nay, Anna tìm hiểu đồng nghiệp của cô làm gì mỗi ngày vào cùng một thời điểm. Cô hiểu điều này vì cô cũng phải làm việc mỗi ngày. Cô sử dụng những gì mình biết và ghi nhớ để không làm phiền đồng nghiệp vào những thời điểm họ bận rộn.

Bạn sử dụng những gì mình biết trong học tiếng Anh như thế nào?

 

Câu hỏi kỹ năng Nghe

Nhấn vào đây (http://learningenglish.voanews.com/a/3252751.html) để đi thẳng tới câu hỏi Kỹ năng Nghe.

 

New Words (Từ mới – phần này các bạn tự học để đạt được hiệu quả tốt nhất)

afternoon – n. the middle part of the day : the part of the day between noon and evening
apologize – v. to express regret for doing or saying something wrong : to give or make an apology
evening – n. the last part of the day and early part of the night
job – n. the work that a person does regularly in order to earn money
later – adj. happening near the end of a process, activity, series, life, etc.
light – n. a source of light (such as an electric lamp)
maybe – adv. possibly but not certainly
morning – n. the early part of the day : the time of day from sunrise until noon
now – adv. at the present time
studio – n. the building or room where an artist works
surprise – n. an unexpected event, piece of information, etc.
yesterday – n. the day before today

 

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on November 18, 2016

Tags: