time postOctober 12, 2016

Học Tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 5 – Where Are You?

screen-shot-2016-10-12-at-16-03-23

Bài học 5: Bạn đang ở đâu?

 

Tóm lược

Anna đến thăm Marsha tại nhà một người bạn. Anna và Marsha thấy rất nhiều phòng trong nhà. Họ nói về mọi người làm gì trong từng phòng.

 

Kỹ năng Nói

Xem video và thực hành nói về các địa điểm. Bạn có thể tải về worksheet này (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/12/d4ad5544-dfaf-4b9e-b9d5-49535e73c48a.pdf) và thực hành nói về các phòng trong căn nhà với bạn của mình.

 

Hội thoại

 

Bạn nghe đoạn hội thoại trên thật cẩn thận, nếu gặp khó khăn hãy nghe lại lần nữa, sau đó kiểm tra phần mình được nghe có chính xác như dưới đây không nhé!

Anna: Hello, everyone! Today my friend Marsha is at her friend’s house. She says it is beautiful. I want to see this house! Here we are!
Anna: Marsha, I am in the kitchen! It is a beautiful kitchen!
Marsha: It is beautiful. We cook in the kitchen.
Anna: I eat in the kitchen.
Marsha: We relax in the living room.
Anna: I relax in the living room. Marsha, let’s go upstairs!
Marsha: Anna? Where are you?
Anna: Marsha, I am in the bathroom! I wash in the bathroom.
Marsha: I am in the bedroom. We sleep in the bedroom.
Anna: I sleep in the bedroom!

[Dịch]

Anna: Xin chào mọi người! Hôm nay bạn tôi Marsha cô ấy nói mình đang ở nhà một người bạn. Nó rất đẹp. Thế nên tôi cũng muốn được tới đó! Cùng đi nào!
Anna: Marsha, tôi đang ở phòng bếp! Đúng là một phòng bếp xinh xắn!
Marsha: Đúng thế. Chúng ta sẽ nấu ăn trong này.
Anna: Tôi ăn trong phòng bếp.
Marsha: Chúng ta nghỉ ngơi ở phòng khách.
Anna: Tôi thư giãn trong phòng khách. Marsha, cùng lên tầng nào!
Marsha: Anna? Cậu ở đâu thế?
Anna: Marsha, tôi ở trong phòng tắm! Tôi rửa mặt ở trong phòng tắm.
Marsha: Tôi đang ở trong phòng ngủ. Chúng ta ngủ trong phòng ngủ.
Anna: Tôi ngủ trong phòng ngủ!

 

Kỹ năng Viết

Có những phòng nào trong nhà của bạn? Hãy nói cho tôi biết bạn làm gì trong những phòng đó.

Lesson 5 Activity Sheet

Bạn có thể tải về worksheet tại đây (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/12/d4ad5544-dfaf-4b9e-b9d5-49535e73c48a.pdf). Thực hành viết tên các phòng trong căn nhà.

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là những suy nghĩ và hành động nhằm giúp bạn học tập dễ dàng và hiệu quả hơn. Kế hoạch để học tập là một trong những chiến lược quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn sắp xếp những điều kiện học tập tốt nhất . Bạn tập hợp những tài nguyên và công cụ phụ giúp việc học tập tốt hơn. Dưới đây là ví dụ làm sao để sử dụng chiến lược này.

Oluchi biết rằng cô cần một nơi yên tĩnh để học. Cô mang bài tập tiếng Anh đến một góc yên tĩnh trong nhà, và tắt hết điện thoại lẫn radio. Cô đem theo một cốc cà phê để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô chắn chắn rằng từ điển ở ngay cạnh và cô đã có bút chì và giấy để viết. Khi cô bắt đầu học, những gì cô cần đều ở trong tầm với. Cô hoàn toàn tập trung vào những gì mình cần học.

Bạn thì sao? Điều kiện nào giúp bạn học tốt hơn? Một vài người thích chút ồn ào xung quanh, giống như quán cà phê. Người khác cần một nơi yên tĩnh. Bạn có một chiếc ghế hay địa điểm yêu thích nào trong nhà nơi bạn học thật tốt không? Bạn làm việc tốt hơn khi học với một người bạn hay trong nhóm nhỏ?\

 

Câu hỏi kỹ năng Nghe

Nhấn vào đây để thực hiện quiz và thực hành kỹ năng Nghe của bạn (http://m.learningenglish.voanews.com/a/3218528.html). Mỗi câu hỏi đều kèm theo video. Chạy video và chọn câu trả lời chính xác nhất.

 

New Words (Từ mới – phần này các bạn tự học để đạt được hiệu quả tốt nhất)

bathroom – n. a room with a sink and toilet and usually a bathtub or shower

beautiful – adj. very good or pleasing; having beauty

bedroom – n. a room used for sleeping

eat – v. to take food into your mouth and swallow it

house – n. a building in which a family lives

kitchen – n. a room in which food is cooked

living room – n. a room in a house for general family use

relax – v. to spend time resting or doing something enjoyable

sleep – v. to rest your mind and body by closing your eyes

upstairs – adv. on or to a higher floor of a building

wash – v. to clean (something) with water and usually soap

 

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on October 12, 2016

Tags: