time postSeptember 27, 2016

Học Tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 4 – What Is It?

screen-shot-2016-09-27-at-14-31-27

Bài học 4: Cái gì đây?

 

Tóm lược

Anna mới chuyển tới Washington, DC. Cô gặp gỡ bạn bè để ra ngoài uống cà phê. Anna có rất nhiều thứ trong túi của cô.

 

Kỹ năng Nói

Nghe và thực hành nói từ mới của bài học này. Luyện tập ngữ pháp và cấu trúc câu hỏi.

 

 

Phát âm

Thông thường người nói tiếng Anh không nói từ “and” cẩn thận. Xem video để học cách rút ngắn câu trong tiếng Anh-Mỹ.

 

 

Hội thoại

 

Bạn nghe đoạn hội thoại trên thật cẩn thận, nếu gặp khó khăn hãy nghe lại lần nữa, sau đó kiểm tra phần mình được nghe có chính xác như dưới đây không nhé!

Anna: Pete, hi! Hi, we are here!
Pete: Hi, Anna! Hi, Marsha!
Anna: Hi!
Pete: How are you two?
Marsha: I am great!
Anna: You know, Pete, I am new to D.C. The city is big.
Pete: Yeah. But you learn a little more every day. How’s the new apartment?
Anna: The new apartment is great! Let’s get coffee!
Marsha: Anna, do you have a pen?
Anna: Yes. I have a pen in my bag.
Anna: I have a …
Pete: It is not a pen. It is a book. It is a big book.
Anna: Yes. Yes it is, Pete. I know I have a pen, though…
Anna: I have a ….
Marsha: It is not a pen, Anna … a toy?
Anna: I have a ….
Pete: And it is a pillow!
Anna: Pete, Marsha, I know I have a pen.
Marsha: Anna, it is a map.
Pete: Why do you have a map of the world?
Anna: Pete, Marsha. Now I know I have a pen.
Pete: And now you have a lamp.
Marsha: Anna.
Anna: I have a pen! Let’s get coffee!

[Dịch]

Anna: Pete ơi! Chào, chúng tôi ở đây!
Pete: Chào, Anna! Chào, Marsha!
Anna: Chào
Pete: Hai bạn khỏe không?
Marsha: Tôi cảm thấy rất tuyệt!
Anna: Anh biết đấy, Pete, tôi mới chuyển đến D.C. Thành phố này rộng lớn quá.
Pete: Đúng vậy. Nhưng bạn sẽ khám phá ra từng chút một mỗi ngày. Căn hộ mới thế nào?
Anna: Căn hộ mới rất tuyệt! Đi uống cà phê thôi!
Marsha: Anna, bạn có bút không?
Anna: Có. Tôi có một chiếc trong túi.
Anna: Tôi có một…
Pete: Đây không phải là bút. Đây là quyển sách. Một quyển sách to.
Anna: Đúng, đúng thế, Pete. Tôi có bút mà,…
Anna: Tôi có…
Marsha: Đây không phải bút, Anna… đồ chơi ư?
Anna: Tôi có…
Pete: Và đây là cái gối!
Anna: Pete, Marsha, tôi rõ ràng có bút mà.
Marsha: Anna, đây là bản đồ.
Pete: Tại sao bạn lại có bản đồ thế giới?
Anna: Pete, Marsha. Giờ tôi chắc chắn mình có bút nhé.
Pete: Và giờ bạn có một cái đèn bàn.
Marsha: Anna.
Anna: Tôi có bút mà! Đi lấy cà phê thôi!

 

Kỹ năng Viết

Tải về worksheet (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/05/017d8274-91bc-4de5-a148-d6336299659b.pdf). Thực hành viết tên gọi của các món đồ thông dụng.

Lesson 4 Activity Sheet

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là những suy nghĩ và hành động nhằm giúp bạn học tập dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chiến lược học tập của bài học ngày hôm nay là tập trung. Sử dụng chiến lược học tập này khi bạn cần lấy thông tin từ Listening hoặc Reading. Hãy quyết định bạn cần học được gì và tập trung hoàn toàn khi bạn nghe hoặc đọc.

Dưới đây là ví dụ làm thế nào để sử dụng chiến lược tập trung:

Trong video, Anna có một vài thứ kì lạ trong túi của cô. Xem video bài học và tập trung vào tên gọi từng thứ cô lấy ra khỏi túi. Sau khi bạn xem xong video, cố gắng nói hoặc viết tất cả các thứ trong túi của Anna. Nếu bạn không thể nói được năm thứ, chạy video một lần nữa. Cuối video, bạn có thể viết hay đọc mọi đồ vật trong túi Anna không?

Tập trung là một chiến lược học tập quan trọng bởi nó giúp bạn học thông tin mới nhanh hơn.

 

Câu hỏi kỹ năng Nghe

 

Nhấn vào đây để thực hiện quiz và thực hành kỹ năng Nghe của bạn. Mỗi câu hỏi đều kèm theo video. Chạy video và chọn câu trả lời chính xác nhất. http://learningenglish.voanews.com/a/3198731.html

 

New Words (Từ mới – phần này các bạn tự học để đạt được hiệu quả tốt nhất)

 

bagn. a soft container used to hold money and other small things

bigadj. large in size

bookn. a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover or a long written work

coffeen. a dark brown drink made from ground coffee beans and boiled water

lampn. a device that produces light

littleadj. small in size

mapn. a picture or chart that shows the rivers, mountains, streets, etc., in a particular area

penn. a writing instrument that uses ink

pillow n. a bag filled with soft material that is used as a cushion usually for the head of a person who is lying down

toyn. something a child plays with

worldn. the earth and all the people and things on it

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on September 27, 2016

Tags: