time postSeptember 9, 2016

Học Tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 3 – I’m Here!

screen-shot-2016-09-09-at-09-43-57

Bài học 3: Tôi đây!

 

 

 

Tóm lược

Anna ở trong căn hộ mới. Cô ấy muốn nấu bữa tối. Cô cố gắng gọi cho Marsha để được giúp đỡ.

 

Cách luyện kĩ năng Nói

Nghe giáo viên trong video. Sử dụng máy tính hoặc điện thoại để thu âm giọng đọc của bản thân. Sử dụng video thực hành bài học này, học cách trả lời điện thoại và thực hành hỏi người nào đó.

 

Tải về worksheet dưới đây (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/05/3cfc70f8-5f99-43a7-8c9e-c2ec33b986e6.pdf) và thực hành nói tiếng Anh bằng cách hỏi-đáp về địa chỉ.

 

Phát âm

 

 

Thực hành rút gọn câu với động từ BE qua video.

 

 

Hội thoại

 

 

Bạn nghe đoạn hội thoại trên thật cẩn thận, nếu gặp khó khăn hãy nghe lại lần nữa, sau đó kiểm tra phần mình được nghe có chính xác như dưới đây không nhé!

 

Anna: I am in my new apartment! Great!

I live with Marsha. We’re roommates.

I want to cook dinner. Oh! Hmmm. Is there a supermarket near here?

Marsha knows. Marsha’s work number is 555-8986.

Man: Hello.

Anna: Hello. Is this Marsha? It is Anna.

Man: I am sorry. You have the wrong number.

Anna: Oh. Is this 555-8986?

Man: No. This is 555-8689.

Anna: Oh. Excuse me!

Man: Okay. ‘Bye.

Anna: One more time. 555-8986. Please be Marsha.

Marsha: Hello. This is Marsha.

Anna: Yes, Marsha. I want to cook dinner.

Marsha: Excuse me? Anna? Is that you?

Anna: Oh, yes. I am here!

Marsha: Good. You are there.

Anna: I want to find a supermarket.

Marsha: Oh, okay. The supermarket is at 1500 Irving Street. It is near the apartment.

Anna: Great! Goodbye!

Marsha: Goodbye, Anna.

(Later)

Anna: There is a big supermarket on our street. And Marsha says I am a good cook! Until next time! Bye!

 

[Dịch]

 

Anna: Tôi đang ở trong căn hộ mới của mình! Tuyệt!

Tôi sống cùng với Marsha. Chúng tôi là bạn cùng phòng.

Tôi muốn nấu bữa tối. Oh! Hmmm. Có siêu thị nào quanh đây không nhỉ?

Marsha biết. Số điện thoại công việc của Marsha là 555-8986.

Người đàn ông: Xin chào.

Anna: Xin chào. Marsha đấy phải không? Anna đây.

Người đàn ông: Tôi xin lỗi. Bạn nhầm số rồi.

Anna: Ồ. Có phải số 555-8986 không?

Người đàn ông: Là 555-8689.

Anna: Ồ. Tôi xin lỗi!

Người đàn ông: Được rồi. Tạm biệt!

Anna: Lại lần nữa nào. 555-8986. Hãy là Marsha nhé.

Marsha: Xin chào. Tôi là Marsha.

Anna: Đúng rồi, Marsha. Tôi muốn nấu bữa tối.

Marsha: Xin lỗi? Anna? Có phải bạn đấy không?

Anna: Ồ, đúng. Tôi đây!

Marsha: Tốt. Bạn đã đến rồi.

Anna: Tôi muốn tìm siêu thị.

Marsha: Ồ, được thôi. Siêu thị ở 1500 phố Irving. Nó gần căn hộ chúng ta.

Anna: Tuyệt! Tạm biệt!

Marsha: Tạm biệt, Anna.

(Sau đó)

Anna: Có một cái siêu thị lớn ở trên phố chúng tôi. Và Marsha nói tôi nấu ăn rất tốt! Hẹn gặp lại các bạn lần sau! Tạm biệt!

 

Cách luyện kĩ năng Viết

Lesson 3 Activity Sheet

 

Nhấn để tải Activity Sheet về (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/05/3cfc70f8-5f99-43a7-8c9e-c2ec33b986e6.pdf) và thực hành viết tên cùng địa chỉ của bạn bè hoặc bạn cùng lớp.

 

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là những suy nghĩ và hành động để giúp việc học tập dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chiến lược của bài học hôm nay là Look for Ways to Practice (Tìm cách để thực hành). Người học ngôn ngữ tốt là người luôn tìm kiếm cách thức mới hoặc khác biệt để thực hành ngôn ngữ mà họ muốn học. Dưới đây là một ví dụ của người áp dụng chiến lược học tập này.

Alex muốn bản thân tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Anh tải về ứng dụng chứa các cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Khi anh ấy đi bộ hoặc lái xe, anh sẽ nghe và nhắc lại những câu anh đã nghe. Anh viết tin nhắn và thư điện tử bằng tiếng Anh, sử dụng những từ mới mà anh muốn học. Hằng ngày anh nói chuyện cùng bất cứ ai có thể nói tiếng Anh với anh. Thi thoảng có người hỏi anh, “Cậu sống ở đất nước nói tiếng Anh sao?” bởi vì anh ấy nói tiếng Anh rất tự tin. Alex cười và trả lời “Một ngày nào đó!” và tìm kiếm nhiều cách để luyện tập hơn nữa.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã tìm ra cách thực hành nói tiếng Anh chưa?

 

 

Câu hỏi kĩ năng Nghe

 

Nhấn vào đây để làm quiz Nghe (http://learningenglish.voanews.com/a/3146225.html). Mỗi câu đều có video kèm theo. Chạy video và chọn câu trả lời đúng nhất.

 

New Words (Từ mới – phần này các bạn tự học để tiếp nhận kiến thức tốt nhất)

 

cook – v. to prepare (food) for eating especially by using heat

dinner – n. the main meal of the day

excuse – v. to forgive someone for making a mistake or doing something wrong

find – v. to get or discover something or someone that you are looking for

here – adv. in this place or at this location

live – v. to have a home in a specified place

near – adv. close to something or someone

sorry – adj. feeling sorrow or regret

supermarket – n. a store where customers can buy a variety of foods and household items

there – adv. in that place or at that location

want – v. to desire or wish for something

wrong – adj.­ not suitable or appropriate for a particular purpose, situation, or person

 

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on September 9, 2016

Tags: