time postJuly 22, 2016

Chúc mừng bạn Trần Thị Hồng Liên – Học viên lớp B1906 – Đạt 800 điểm (tăng 280 điểm)

IMG_4868-1

Chúc mừng cô trò nhà mình lại có kết quả thi thật tuyệt vời! Cả nhà mình cố gắng nhiều hơn nữa để có thêm nhiều thành quả to như này nhé.

Liên 800.001

Liên001-1

Categories Recent Announcement | Posted on July 22, 2016

Tags: