time postAugust 23, 2016

Chúc mừng bạn Ngọc Trâm học viên lớp TOEIC B2202 thi thật được 815 điểm (tăng 365điểm)

IMG_5093

Phải khẳng định là em đã biến điều không thể thành có thể. Tăng 365 điểm so với đầu vào lớp luyện thi TOEIC B 2202 là 450 điểm và cán đích 815 điểm thi thật. Chúc mừng em!

Ngọc Trâm.001

Ngọc Trâm B2202

 

IMG_3137

Print

Categories Recent Announcement | Posted on August 23, 2016

Tags: