time postMay 13, 2019

CHI TIẾT VỀ THAY ĐỔI CỦA TOEIC FORMAT MỚI – PART 1

t1

CHI TIẾT VỀ THAY ĐỔI CỦA TOEIC FORMAT MỚI – PART 1

Như vậy sau Nhật Bản, Hàn Quốc thì từ 1/6/2019, IIG Việt Nam chính thức áp dụng cấu trúc đề thi mới tại Việt Nam. Mặc dù tổ chức này khẳng định độ khó và nội dung bài thi, lượng kiến thức thí sinh cần nắm vững không thay đổi với mẫu đề thi cũ, nhưng nhiều sĩ tử vẫn khá lo lắng trước những thay đổi này.
Vì vậy, để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sau ngày này, chúng ta nên nghiên cứu kĩ từng phần trong bài thi mới.

Hãy bắt đầu từ part 1 – Miêu tả tranh

Số lượng tranh: 6 tranh

Nội dung: Tranh mô tả hoạt động, trạng thái của con người, sự vật, thiên nhiên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Phân bố theo tỉ lệ: Tranh về người 60-70%, tranh về sự vật/ hiện tượng 30-40%

Độ khó: tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mẫu đề thi cũ.

Chiến thuật:
– Tập trung khai thác các mảng từ vựng liên quan, học từ theo chủ đề.
– Tìm các từ đồng nghĩa, các cách gọi tên khác nhau của cùng một sự vật, sự việc.
– Chú ý các từ phát âm gần giống nhau, từ đa nghĩa, từ đồng âm khác nghĩa.

Screenshot (102) dk

Categories Recent Announcement | Posted on May 13, 2019

Tags: