Bài tập về nhà | Luyện Thi TOEIC - Luyện Thi IELTS - Học TOEIC Đỗ Dung Class

Bài tập về nhà

Protected: Homework for F31052019 on 7/6/2019

There is no excerpt because this is a protected post.

June 9, 2019 in Bài tập về nhà

Enter your password to view comments.

Protected: Homework for A05042019 on 7/6/2019

There is no excerpt because this is a protected post.

June 9, 2019 in Bài tập về nhà

Enter your password to view comments.

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 14/04/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

April 14, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 12/04/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

April 12, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 05/04/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

April 5, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 31/03/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

March 31, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 24/03/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

March 24, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 22/03/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

March 22, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 17/3/2017

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

March 17, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F09032017 ngày 15/3/2017

* Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có một buổi học bổ ích về các Phụ Âm, Động Từ To Be với Ms. Thuần. Vì mới là buổi thứ hai nên BTVN cho buổi” …Xem chi tiết >>

March 15, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp Toeic F09032017- ngày 10 tháng 3

Các học viên lớp F0903 thân mến, Hy vọng các bạn đã có một buổi học lý thú đầu tiên về các Nguyên Âm Trong Tiếng Anh với Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập” …Xem chi tiết >>

March 10, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F24112016 ngày 6/1/2017

Các học viên lớp F2411 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

January 6, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F24112016 ngày 4/1/2016

Các học viên lớp F2411 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

January 4, 2017 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F24112016 ngày 30/12/2016

Các học viên lớp F2411 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

December 30, 2016 in Bài tập về nhà

Bài tập về nhà lớp TOEIC F24112016 ngày 28/12/2016

Các học viên lớp F2411 thân mến, Hy vọng các bạn đã có thêm một buổi học thú vị nữa cùng Ms. Thuần. Như đã hứa, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà cho buổi học này. 1.” …Xem chi tiết >>

December 28, 2016 in Bài tập về nhà

Pages:123456...161718»


Dodungclass fanpage
Thông tin khóa học