time postFebruary 26, 2016

Cập nhật thông tin thư viện trung tâm 2016 (Đề thi, sách luyện thi TOEIC, IELTS và sách ngoại văn khác)

Thư viện.001

Chào các em thân mến!

Hiện nay tại thư viện trung tâm Đỗ Dung Class có khá nhiều đầu sách ngoại văn bao gồm: TOEIC, từ điển, truyện, văn học và các sách ngoại văn khác. Các em tham khảo các đầu sách bên dưới. Nếu các em quan tâm đầu sách nào thì có thể tuỳ theo nhu cầu của mình mà làm theo hướng dẫn mượn và mua sách bên dưới nhé. Lưu ý, chương trình này chỉ dành cho học viên đang theo học tại trung tâm.

Thân ái.

Cô Đỗ Dung

  • 6 năm CEO Trung tâm Đỗ Dung Class
  • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tại trường đại học Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
  • Đạt chứng chỉ do trường Đại Học Cambridge cấp. Chứng chỉ đánh giá bao gồm: kỹ nănggiảng dạy, kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý giáo dục với cấp độ cao nhất ( điểm số tuyệt đối ).

Số điện thoại: 0989 031 999

Email: thanhdung.nnqg@gmail.com

Địa chỉ: Nhà cô Đỗ Dung, Số 3, ngõ 145, đường Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội

sachBOOK14BOOK13BOOK12BOOK11BOOK10BOOK9BOOK8BOOK7BOOK6BOOK5BOOK4BOOK3BOOK2BOOK1Screen Shot 2016-02-26 at 17.30.39Screen Shot 2016-02-26 at 17.30.51Screen Shot 2016-02-26 at 17.31.02Screen Shot 2016-02-26 at 17.31.18Screen Shot 2016-02-26 at 17.31.35Screen Shot 2016-02-26 at 17.31.46Screen Shot 2016-04-07 at 09.18.46Screen Shot 2016-04-07 at 09.19.03Screen Shot 2016-04-07 at 09.19.13Screen Shot 2016-04-07 at 09.21.06Screen Shot 2016-04-07 at 09.21.18Screen Shot 2016-04-07 at 09.22.38Screen Shot 2016-04-07 at 09.22.50Screen Shot 2016-04-07 at 09.23.02Screen Shot 2016-04-07 at 09.28.32Screen Shot 2016-04-07 at 09.28.51Screen Shot 2016-04-07 at 09.29.06Screen Shot 2016-04-07 at 09.29.29Screen Shot 2016-04-07 at 09.29.44Screen Shot 2016-04-07 at 09.29.56Screen Shot 2016-04-07 at 09.30.08Screen Shot 2016-04-07 at 09.30.19Screen Shot 2016-04-07 at 09.33.29Screen Shot 2016-04-07 at 09.33.43Screen Shot 2016-04-07 at 09.33.59Screen Shot 2016-04-07 at 09.34.09Screen Shot 2016-04-07 at 09.34.20Screen Shot 2016-04-07 at 09.34.33Screen Shot 2016-04-07 at 09.34.47Screen Shot 2016-04-07 at 09.35.00Screen Shot 2016-04-07 at 09.37.24Screen Shot 2016-04-07 at 09.37.38Screen Shot 2016-04-07 at 09.37.48Screen Shot 2016-04-07 at 09.38.03Screen Shot 2016-04-07 at 09.38.18Screen Shot 2016-04-07 at 09.38.32Screen Shot 2016-04-07 at 09.38.43Screen Shot 2016-04-07 at 09.38.54Screen Shot 2016-04-07 at 09.40.06Screen Shot 2016-04-07 at 09.40.18Screen Shot 2016-04-07 at 09.40.31Screen Shot 2016-04-07 at 09.40.42Screen Shot 2016-04-07 at 09.40.56Screen Shot 2016-04-07 at 09.41.06Screen Shot 2016-04-07 at 09.41.27Screen Shot 2016-04-07 at 09.41.41Screen Shot 2016-04-07 at 09.43.57Screen Shot 2016-04-07 at 09.44.12Screen Shot 2016-04-07 at 09.44.27Screen Shot 2016-04-07 at 09.44.43Screen Shot 2016-04-07 at 09.44.57Screen Shot 2016-04-07 at 09.45.11Screen Shot 2016-04-07 at 09.45.25Screen Shot 2016-04-07 at 09.45.43Screen Shot 2016-04-07 at 09.49.31Screen Shot 2016-04-07 at 09.49.41Screen Shot 2016-04-07 at 09.49.49Screen Shot 2016-04-07 at 09.49.59Screen Shot 2016-04-07 at 09.50.08Screen Shot 2016-04-07 at 09.50.20Screen Shot 2016-04-07 at 09.50.37Screen Shot 2016-04-07 at 09.50.50Screen Shot 2016-04-07 at 09.52.54Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.03Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.12Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.23Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.33Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.45Screen Shot 2016-04-07 at 09.53.56Screen Shot 2016-04-07 at 09.54.06Screen Shot 2016-04-07 at 09.56.38Screen Shot 2016-04-07 at 09.56.46Screen Shot 2016-04-07 at 09.56.57Screen Shot 2016-04-07 at 09.57.10Screen Shot 2016-04-07 at 09.57.19Screen Shot 2016-04-07 at 09.57.30Screen Shot 2016-04-07 at 09.57.39Screen Shot 2016-04-07 at 09.57.47Screen Shot 2016-04-07 at 10.34.45Screen Shot 2016-04-07 at 10.34.53Screen Shot 2016-04-07 at 10.35.03Screen Shot 2016-04-07 at 10.35.16Screen Shot 2016-04-07 at 10.35.28Screen Shot 2016-04-07 at 10.35.44Screen Shot 2016-04-07 at 10.35.57Screen Shot 2016-04-07 at 10.36.05Screen Shot 2016-04-07 at 10.41.41Screen Shot 2016-04-07 at 10.41.50Screen Shot 2016-04-07 at 10.41.59Screen Shot 2016-04-07 at 10.42.17Screen Shot 2016-04-07 at 10.42.25Screen Shot 2016-04-07 at 10.42.32Screen Shot 2016-04-07 at 10.42.42Screen Shot 2016-04-07 at 10.42.51Screen Shot 2016-04-07 at 10.59.13Screen Shot 2016-04-07 at 10.59.21Screen Shot 2016-04-07 at 10.59.32Screen Shot 2016-04-07 at 10.59.44Screen Shot 2016-04-07 at 10.59.56Screen Shot 2016-04-07 at 11.00.07Screen Shot 2016-04-07 at 11.00.17Screen Shot 2016-04-07 at 11.00.27

* Vẫn tiếp tục cập nhật

—–

Cô Đỗ Dung

  • CEO Trung tâm Đỗ Dung Class
  • Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tại trường đại học Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
  • Đạt chứng chỉ do trường Đại Học Cambridge cấp. Chứng chỉ đánh giá bao gồm: kỹ năng giảng dạy, kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý giáo dục với cấp độ cao nhất ( điểm số tuyệt đối ).

Số điện thoại: 0989 031 999
Email: thanhdung.nnqg@gmail.com
Địa chỉ: 30 phố Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Categories Luyện thi Toeic - Thư Viện Sách, Recent Announcement | Posted on February 26, 2016

Tags: