time postAugust 12, 2015

Cảnh Báo!!!

cảnh báo

CẢNH BÁO!!!
Nhìn bức ảnh dưới đây các em có thấy không?
Hiện nay có cơ sở tiếng Anh đã tự ý lấy ảnh của cô (Đỗ Dung), lấy ảnh của học sinh của trung tâm Đỗ Dung Class, lấy ảnh lớp học của trung tâm Đỗ Dung Class, lấy thành tích của trung tâm Đỗ Dung Class để quảng cáo cho họ. Cô xin khẳng định như sau:
Thứ nhất: Trung tâm này không có quyền sử dụng hình ảnh cá nhân cô và hình ảnh của trung tâm Đỗ Dung Class khi chưa được sự đồng ý của cô.
Thứ 2: Cô không có liên quan đến trung tâm này. Vì vậy cô sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả với các bạn học viên khi đăng ký học tại trung tâm này.
Thứ 3: Hiện nay trung tâm Đỗ Dung Class chỉ có một trụ sở duy nhất là toà nhà 8 tầng số 30 Phố Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại 0422333999. Website: dodungclass.com – hoctoeic.vn Trung tâm không có cơ sở 2.
Cô mong các em học sinh đã học tại trung tâm Đỗ Dung Class hãy giúp cô chia sẻ thông tin này đến các bạn bè của mình để tránh sự hiểu lầm không đáng có. Đây là lúc cô cần đến sự bảo vệ của các em.
Thân ái.
Cô Đỗ Dung

Ảnh chụp Màn hình 2015-08-12 lúc 10.13.19

Categories Recent Announcement | Posted on August 12, 2015

Tags: