time postJune 20, 2016

Bí quyết học tập thành công và hiệu quả

Intro-S

Phần lớn mọi người đều biết về những tấm gương người nổi tiếng không tốt nghiệp Đại học nhưng vẫn có một cuộc sống tuyệt vời và đạt thành tựu vô cùng lớn. Nhưng hãy nhớ, họ không hề cảm thấy tự hào về điều đó và họ không ủng hộ phong cách sống như thế. Một trong những nhà thành lập Google tin tưởng rằng không có gì có thể đặc tả sự thông minh của một người tốt hơn điểm số trên tấm bằng chứng nhận, chuyên ngành Toán học và ngôn ngữ Tiếng Anh. Những điểm số còn lại phản ánh khả năng am hiểu của người đó trong tất cả các lĩnh vực khác. Hãy suy nghĩ ngay từ bây giờ, bởi vì bạn sẽ không thể sửa được điểm số của mình sau này. Đọc một số mẹo nhỏ hữu dụng để học tập một cách thành công.

Secrets-of-Successful-and-Effective-Studying-Trans

 1. Try to study at the same times each day

Studying at the same times each day will establish a routine that will become a regular part of your life, like sleeping and eating. The world starts working early and college is your business. So get up and open for business – same time every day.

 

 

 • Cố gắng mỗi ngày đều học vào một thời điểm nhất định

 

Mỗi ngày đều học vào một thời điểm cố định sẽ tạo ra thói quen trong cuộc sống thường ngày của bạn, như ngủ hay ăn. Thế giới bắt đầu làm việc từ sớm và trường học là công sở của bạn. Vậy hãy thức dậy và bắt tay làm việc – đúng giờ mỗi ngày.

 

 1. Attend every class

Never miss a class for any reason. Don’t be sick, don’t sleep in, don’t take a traffic jam, don’t do anything that causes you to miss a class. Your parents are paying a bucket of money for you to go to those. Do not let them down.

 

 

 • Tham gia mọi lớp học

 

Đừng bỏ lỡ một lớp học bởi bất kì lí do nào. Đừng bị ốm, đừng ngủ gật, đừng đi lúc tắc đường, đừng làm gì khiến bạn phải nghỉ học. Bố mẹ bạn đang bỏ ra một khoản tiền lớn để bạn đến lớp, vậy chớ làm họ phiền lòng.

 

 1. Sit front and center in every class

Always sit down in the front row, directly in front of the lecturer. It will focus your attention and set you free from fiddling, daydreaming, doodling and browsing on facebook.

 

 

 • Ngồi ghế đầu hoặc giữa trung tâm lớp học

 

Luôn luôn ngồi ở hàng ghế đầu, ngay phía trước mặt giảng viên. Điều đó sẽ làm bạn phải tập trung hoàn toàn và tránh nghịch ngợm, buồn ngủ, vẽ linh tinh và lướt facebook.

 

 1. Use laptops and smartphones wisely

Laptops and phones can bring down your grade. Seriously. Send emails, surf the web and post facebook updates after your classes or during the breaks.

 

 

 • Sử dụng máy tính xách tay và điện thoại một cách thông thái

 

Laptop và điện thoại có thể làm bạn bị đúp. Nghiêm túc đấy. Chỉ gửi mail, lướt web và đăng tin trên facebook sau khi kết thúc lớp học hoặc trong giờ giải lao.

 

 1. Take a proper care of your body and healthy meals

Avoid eating a heavy meal before studying it will I make you sleepy. Try to eat small and frequent meals during the day. Do sports at your free time till the end of your life.

 

 

 • Hãy quan tâm đến cơ thể và bữa ăn khỏe mạnh

 

Tránh ăn một bữa nặng nề trước khi học vì nó sẽ khiến bạn buồn ngủ. Cố gắng ăn ít và chia thành nhiều bữa nhỏ trong suốt một ngày. Tập thể thao trong thời gian rảnh.

 

 1. Ask questions

Talk to the professor. Face to face. Always ask “why” – it’s an important question for a small word! Professors like initiative and proactive students.

 

 

 • Đặt câu hỏi

 

Nói chuyện với giáo sư. Mặt đối mặt. Luôn luôn đặt câu hỏi “tại sao” – đó là một câu hỏi quan trọng! Các giáo sư luôn thích những học trò tích cực và chủ động.

 

 1. Get enough sleep

Sleep is important. When you properly rest, your brain strengthens the knowledge you have learned during the day by assimilating information. So the better you sleep, the better you learn.

 

 

 • Ngủ đủ giấc

 

Giấc ngủ rất quan trọng. Khi bạn được nghỉ ngơi, bộ não sẽ lưu trữ lượng kiến thức bạn đã học trong ngày bằng cách đồng hóa thông tin. Vậy ngủ tốt đồng nghĩa với học tốt.

 

 1. Review your notes

Immediately after class review your notes. You’ve got lots of abbreviations and shorthand. While they are still fresh in your mind, take a scan through the notes. If you missed a point and skipped some space, don’t forget to take the information later from the prof or a classmate.

 

 

 • Ôn lại vở viết

 

Lập tức xem lại cuốn sổ ghi chép ngay sau khi kết thúc buổi học. Bạn đã viết tắt rất nhiều. Khi mà chúng vẫn còn dễ hiểu trong tâm trí, hãy lướt qua quyển vở lần nữa. Nếu bạn quên mất quan điểm nào đó hay bỏ lỡ một vài đoạn, đừng quên lấy thông tin từ giáo sư hay bạn cùng lớp.

 

 1. Start with the most difficult subject first

Always start your homework with the most difficult assignment or subject, it requires the most effort and mental energy from you. Never procrastinate your planned study session. Procrastination leads to rushing, rushing to errors.

 

 

 • Bắt đầu với chủ đề khó nhất trước

 

Luôn luôn bắt đầu bài tập về nhà với nhiệm vụ hoặc vấn đề khó nhất, nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và năng lượng lớn từ bạn. Đừng bao giờ trì hoãn kế hoạch học tập của mình. Trì hoãn dẫn tới vội vã, vội vã thì khó tránh khỏi lỗi sai.

 

 1. Do not study in a dorm

Your friends, time wasters and strangers will be parading into your room without end. Your dorm is a social place and home, not work. For studying  go to the quiet libraries. It is the last place on the campus where your friends are going to come in and chat it up.

 

 • Đừng học trong kí túc

 

 

Bạn bè, những đứa phiền phức và người lạ sẽ diễu hành bên trong phòng của bạn không có hồi kết. Kí túc là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi, chứ không phải nơi làm việc. Để học, hãy tới thư viện yên tĩnh. Đó là địa điểm cuối cùng trong danh sách mà bạn bè có thể đến và nói chuyện.

 

Via: dissertationhelpservice.co.uk

Categories Recent Announcement | Posted on June 20, 2016

Tags: