time postMarch 17, 2011

Bạn Trần Triệu Khôi học viên lớp TOEIC1510 đạt 815 điểm.

Picture 007_2

Dear Students,

Cô xin vui mừng thông báo, bạn Trần Triệu Khôi, học viên của lớp luyện thi TOEIC chúng ta hiện là sinh viên năm nhất trường Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, đã tham gia thi lấy chứng chỉ TOEIC vào tháng 3 vừa qua tại IIG và đạt được mức điểm 815 (thừa 15 điểm để nhận học bổng tài trợ lệ phí thi của cô ^-^ ). Cô xin thông báo cho tất cả các em để cùng chia vui với Khôi nhé.

Email của Khôi: khoi4a2qthndkk@gmail.com.