time postNovember 4, 2016

Học Tiếng Anh Online: Let’s Learn English Lesson 6 – Where Is The Gym?

screen-shot-2016-11-04-at-15-21-58

Bài học 6: Phòng tập gym ở đâu?

 

Tóm lược

Anna đang tìm phòng tập gym trong tòa nhà căn hộ mới của cô. Cô gặp Pete và anh chỉ dẫn đường cho cô. Anna tìm ra rất nhiều chỗ khác nhau trong tòa nhà. Cuối cùng cô ấy cùng tìm thấy phòng tập gym.

 

Kỹ năng Nói

Xem video và thực hành nói những từ mới và học cách sử dụng Prepositions (Giới từ). Bạn có thể tải về worksheet tại đây (http://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-6-where-is-the-gym/docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/03/10/6cdac58a-fb18-4252-99af-86f4696f014a.pdf) và luyện tập cùng bạn bè.

 

Phát âm

Trong video này, bạn sẽ học cách người Mỹ chào hỏi nhau trong tình huống thường ngày. Bạn cũng sẽ học được cách đặt những câu hỏi bằng cách bắt đầu như tường thuật sau đó cao giọng lên ở cuối cùng để biến thành câu hỏi.

 

Hội thoại

 

Anna: Hi there! I’m Anna and I live in Washington, D.C. Every day I learn more about this great city. People in Washington like to work out! Oh, hi, Pete. How’s it going?

Pete: Hi, Anna. It’s going great. How’s it going with you?

Anna: Things are awesome! Pete, I want to work out. Where is the gym?

Pete: The gym is across from the lounge. It’s next to the mailroom. Go that way.

Anna: Thanks, Pete!

(Anna walks away)

Pete: No, Anna! Not that way! Go that way!

(In the mailroom)

Anna: Oh, Pete. This is not the gym.

Pete: That’s right, Anna. This is the mailroom.

Anna: The gym is across from … what?

Pete: The gym is across from the lounge.

Anna: Across from the lounge. Right. Thanks!

(In the lounge)

Anna: Pete! This is not the gym!

Pete: The gym is across from the lounge. It is behind the lobby.

Anna: Right. Right. See you.

Pete: See you, Anna!

Anna: See you.

Pete: See you, Anna.

(In the garage)

Anna: This is not the gym. This is a parking garage.

Anna: Hello? Pete?

(On the rooftop)

Anna: This is not a gym. This is a rooftop.

(In the gym)

Anna: Pete! Pete?

Pete: I want to work out too! Join me!

Anna: I’m good.

[Dịch]

Anna: Xin chào! Tôi là Anna và tôi sống ở Washington, D.C. Hàng ngày tôi biết thêm được rất nhiều điều về thành phố tuyệt vời này. Con người ở Washington thích vận động! Ồ, chào, Pete. Mọi chuyện thế nào?

Pete: Chào, Anna. Mọi thứ rất ổn. Bạn thế nào rồi?

Anna: Tất cả đều tốt đẹp! Pete, tôi muốn tập thể dục. Phòng tập gym ở đâu nhỉ?

Pete: Phòng gym đối diện với sảnh chờ. Nó ở cạnh phòng thư. Đi đường này.

Anna: Cảm ơn, Pete!

(Anna bước đi)

Pete: Không, Anna! Không phải lối đấy! Bên này cơ!

(Trong phòng thư)

Anna: Ôi, Pete. Đây không phải phòng gym.

Pete: Đúng thế, Anna. Đây là phòng thư.

Anna: Phòng gym đối diện với… gì cơ?

Pete: Phòng gym đối diện với sảnh chờ.

Anna: Đối diện với sảnh chờ. Đúng thế. Cảm ơn!

(Trong sảnh chờ)

Anna: Pete! Đây không phải phòng gym!

Pete: Phòng gym đối diện sảnh chờ. Nó ở phía sau hành lang.

Anna: À phải rồi. Gặp bạn sau.

Pete: Hẹn gặp lại, Anna!

Anna: Hẹn gặp lại.

Pete: Hẹn gặp lại, Anna.

(Trong gara)

Anna: Đây không phải phòng gym. Đây là gara đỗ xe.

Anna: Hello? Pete? Xin chào? Pete?

(Trên sân thượng)

Anna: Đây không phải phòng gym. Đây là sân thượng.

(Trong phòng gym)

Anna: Pete! Pete?

Pete: Tôi cũng muốn vận động! Cùng tập nào!

Anna: Tôi ổn.

 

Cách luyện kỹ năng Viết

Có những phòng nào trong căn nhà của bạn? Viết lại và hãy kể bạn làm gì trong các phòng đó.

Bạn có thể tải về worksheet tại đây (http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/03/10/6cdac58a-fb18-4252-99af-86f4696f014a.pdf). Thực hành viết tên của các phòng trong tòa nhà.

 

Chiến lược học tập

Chiến lược học tập là các suy nghĩ và hành động giúp việc học tập dễ dàng và hiệu quả hơn. Chiến lược học tập của bài ngày hôm nay là Đặt câu hỏi để làm rõ. Trong video bạn thấy Anna hỏi Pete về phòng gym. Cô sử dụng câu tường thuật và câu hỏi với nhau để làm rõ hướng đi Pete đã chỉ dẫn đến phòng gym. Pete nói, “Phòng gym đối diện với sảnh chờ”. Sau đó, Anna hỏi anh, “Phòng gym đối diện với… gì cơ?”

 

Câu hỏi kỹ năng Nghe

Nhấn vào đây để thực hiện quiz và thực hành kỹ năng Nghe của bạn (http://m.learningenglish.voanews.com/a/3227877.html). Mỗi câu hỏi đều kèm theo video. Chạy video và lắng nghe thông tin về các địa điểm.

 

New Words (Từ mới – phần này các bạn tự học để đạt được hiệu quả tốt nhất)

across from – prep. on the opposite side from (someone or something)

behind – prep. in or to a place at the back of or to the rear of (someone or something)

elevator – n. a machine used for carrying people and things to different levels in a building

every – adj. used to describe how often some repeated activity or event happens or is done

gym – n. a room or building that has equipment for sports activities or exercise

lobby – n. a large open area inside and near the entrance of a public building (such as a hotel or theater)

lounge – n. a room with comfortable furniture for relaxing

mailroom – n. a room in which mail is processed and sorted

next to – prep. at the side of (someone or something)

parking garage – n. a building in which people usually pay to park their cars, trucks, etc.

rooftop – n. the cover or top of a building or vehicle

work out – phrasal verb to perform athletic exercises in order to improve your health or physical fitness

Credit to VOA Learning English

Translate into Vietnamese by DoDungClass

 

Để theo dõi toàn bộ chương trình, các em nhấn vào đây http://dodungclass.com/home/category/useful-link/luyen-thi-toeic-luyen-nghe-voa để cập nhật thường xuyên nhé!

Categories Luyện thi Toeic - Luyện nghe VOA | Posted on November 4, 2016

Tags: