time postApril 2, 2015

27 Ý TƯỞNG CHO BỘ HỒ SƠ ĐỘC ĐÁO VÀ CÁ TÍNH

Infographic-style-CV

Đôi khi chúng ta cần những ý tưởng mới. Những ý tưởng mới giúp chúng ta vượt thứ nhàm chán thường ngày. 27 mẫu ý tưởng mới cho hồ sơ xin việc trong link sau. Chúc các em có 1 mùa tuyển dụng thành công
Chúc các em thành công!

1.

1_enhanced-buzz-22787-1392075553-16

2.

2-enhanced-24727-1401813237-15

 

3.

3-enhanced-12138-1405434586-8

 

4.

4-enhanced-buzz-22079-1392131402-10

5.
5-enhanced-buzz-27229-1392077273-13

6.

6-enhanced-10866-1401812793-9

7.

7-enhanced-11445-1405435259-22

8.

8-enhanced-30248-1401812195-16

9.

9-enhanced-31508-1401814067-6

10.

10-enhanced-16638-1401812834-18

11.

11-enhanced-2556-1404770149-22

12.

12-enhanced-buzz-22776-1392075919-15

13.

13-enhanced-12201-1401813343-9

14.

14-enhanced-8932-1401813394-14

15.

15-enhanced-32139-1401816953-28

16.

16-enhanced-buzz-7133-1392077600-13

17.

17-enhanced-buzz-16633-1392076949-12

18.

18-enhanced-22757-1392077638-23

19.

19-enhanced-10835-1401812395-8

20.

20-enhanced-7597-1401814160-2

21.

21-enhanced-23996-1401813021-49

22.

22-enhanced-835-1401813300-7

23.

23-enhanced-buzz-27794-1392076151-25

24.

24-enhanced-buzz-27139-1392077378-8

25.

25-enhanced-11621-1401812719-9

26.

26-enhanced-buzz-4138-1392075701-25

27.

27-enhanced-20997-1401814117-13

Sưu tầm: buzzfeed.com

Categories Recent Announcement | Posted on April 2, 2015

Tags: