time postFebruary 25, 2016

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2016

PTTHCNN_logo
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 98/TB-ĐHNN                         Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ;
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trung học cơ sở toàn quốc, tốt nghiệp năm học 2015 – 2016.
Điều kiện dự tuyển:

 • Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;
 • Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH    
1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:

 • Tiếng Anh:    225
 • Tiếng Trung: 35
 • Tiếng Nga:       15
 • Tiếng Đức:     35
 • Tiếng Pháp:     35
 • Tiếng Nhật:    35

2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu (có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên)
III. MÔN THI (3 môn thi viết bắt buộc)
Môn 1:           Ngữ văn (Văn – Tiếng Việt)            (120 phút)
Môn 2:           Toán                                                   (120 phút)
Môn 3:           Ngoại ngữ (hệ số 2)                          (120 phút)
Đối với môn Ngoại ngữ thí sinh có thể thi bằng một trong các thứ tiếng sau:

 1. Thi bằng tiếng Anh vào các lớp: Chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Đức và chuyên tiếng Nhật;
 2. Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp;
 3. Thi bằng tiếng Đức vào các lớp chuyên tiếng Đức;
 4. Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi): 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).
V. ĐĂNG KÝ DỰ THI 
1. Hồ sơ dự thi gồm:

 • Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
 • Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
 • 2 ảnh 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ);

2. Hồ sơ phát hành từ ngày 01/3/2016 và nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 21/3/2016 đến hết ngày 22/4/2016 tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Lịch giao dịch: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và Chủ nhật).
3. Thí sinh xem số báo danh, danh sách phòng thi, địa điểm thi và Quy chế phòng thi từ ngày 16/5/2016 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi).
4. Các sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo ngay (bằng hình thức nhắn tin) cho Hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại  0979 292 969 hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P.107 – nhà A1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội) trước ngày 20/5/2016.
5. Năm học 2016-2017, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN không xét tuyển thẳng. Mọi minh chứng liên quan đến các thành tích đặc biệt của học sinh sẽ nộp sau khi trúng tuyển nhập học.
VI. LỊCH THI 
1. Thứ Bảy, ngày 04/6/2016
Sáng: 08 giờ 00 tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế;
09 giờ 30 thi môn Ngữ văn
Chiều: 13 giờ 30 tập trung thí sinh; 14 giờ 30 thi môn Toán.
2. Chủ Nhật, ngày 05/6/2016
Sáng:   07 giờ 30 tập trung thí sinh; 08 giờ 30 thi môn Ngoại ngữ.
VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ
Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6/2016 trên Website của Trường ĐHNN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Nơi nhận:

 • Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
 • ĐHQGHN (để báo cáo);
 • Sở GD&ĐT các địa phương (để thông báo);
 • P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.KHTC (để thực hiện);
 • Website Trường (để thông báo);
 • Lưu: HCTH, ĐT, ĐP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Đỗ Tuấn Minh

Nguồn: http://flss.edu.vn/Home.asp?param=news&NewsID=346

Categories Recent Announcement | Posted on February 25, 2016

Tags: