time postMay 30, 2022

Nhắc nhở bài tập về nhà lớp Luyện thi Chuyên Anh 9A0- Buổi học ngày 29-5

1CF45D8C-5363-4232-BBAE-00FECAE3ABD6

Dear các con,

Khi sức nóng của kỳ thi đang đến gần, các con có lo lắng không? Có chứ con nhỉ, con hãy biến những lo lắng đó thành hành động nhé.
Hôm nay chúng mình có 3 nhiệm vụ
1- Con làm hết Chuyên đề Tổng ôn ngữ pháp 100 câu nhé
2- Con làm hết phiếu bài tập Từ vựng 018-02 nhé

Ngoài ra, con tiếp tục lên thời gian biểu, mỗi ngày con học 10-30 từ mới/ cấu trúc/ thành ngữ; và làm lại 1 đề/ ôn lại 1 chuyên đề ngữ pháp con nhé.
Ước mơ của con đã đến rất gần rồi.
Yêu các con!
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 30, 2022

Tags: