time postJune 26, 2022

Nhắc nhở Bài tập về nhà lớp Luyện Thi Chuyên Anh 8A0 sau buổi học 25/6/2022

2E7B3DFB-7AA3-4698-96E1-2F6D98B85CB4

Dear các con lớp 8A0 yêu quý!

Bài tập tuần này của con như sau:
1. Con viết essay theo chủ đề:
“What are the disadvantages of gameshows on TV?”
You should write about 250 words.
(Lưu ý: Con làm bài ra giấy A4 nhé)
2. Con chép văn bản gốc và dịch các câu trọng điểm trong đề Test Tháng 6 ta đã làm trên lớp nhé: Câu 11 đến 30; Câu 56-65; Và câu 86-95 (Hướng dẫn: Con làm bài vào vở bài tập; chia vở thành 2 cột; 1 bên là văn bản gốc- Và 1 bên là bản dịch; Con tra từ mới nếu có nhé).
Chúc các con học tốt!
Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on June 26, 2022

Tags: