time postMay 8, 2022

Nhắc nhở bài tập về nhà cho lớp Luyện thi Chuyên Anh 8A0- Buổi học ngày 8/5/2022

19F6DD66-4056-4A12-88B5-CFD120871B90

Dear các con thân yêu,
Tuần này con có 3 nhiệm vụ nhé:
1. Con làm nốt đề luyện thi số 13 (từ câu 46 đến hết)
2. Con làm Chuyên đề Viết lại câu cô phát trên lớp nhé.
Thân mến!
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 8, 2022

Tags: