time postJuly 30, 2021

Cô Đỗ Dung xin chúc mừng các con đã đỗ trường Chuyên năm nay

Lop-9A0-Luyen-Thi-Chuyen-Anh-Co-Do-Dung-2020-2021 (1)
Cô xin cảm ơn các con và các bố mẹ đã thông báo tin vui cho cô! Cô Đỗ Dung xin được tặng một vòng nguyệt quế cho các con! 🌿
Hoc-sinh-lop-luyen-thi-chuyen-Anh-co-Do-Dung (1)
Hoc-sinh-lop-luyen-thi-chuyen-Anh-co-Do-Dung (2)
Hoc-sinh-lop-luyen-thi-chuyen-Anh-co-Do-Dung (4)
Hoc-sinh-lop-luyen-thi-chuyen-Anh-co-Do-Dung (3)
1. Con Tạ Anh Kiệt: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ (hệ Anh- Anh và còn nhận học bổng) và Chuyên Sư Phạm; Chuyên Hà Nội- Amsterdam.
2. Con Nguyễn Thiên Lương: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ, Chuyên Sư Phạm và Chuyên Hà Nội- Amsterdam.
3. Con Trần Quang: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ và Chuyên Sư Phạm.
4. Con Nguyễn Huyền Anh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
5. Con Lê Châu Anh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ
6. Con Trần Ngọc Hưng: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ, Chuyên Sư Phạm và Chuyên Chu Văn An.
7. Con Nguyễn Phương Gia Linh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
8. Con Nguyễn Lan Phương: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
9. Con Tạ Đình Nguyên: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
10. Con Lê Hồng Quang: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ và Chuyên Anh Nguyễn Huệ.
11. Con Nguyễn Thảo Linh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
12. Con Nguyễn Thị Khánh Linh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
13. Con Lê Bùi Hải Anh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
14. Con Nguyễn Vũ Thiên Hải: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
15. Con Nguyễn Anh Thư: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ và Chuyên Sư Phạm (cận chuyên).
16. Con Bùi Đức Quân: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
17. Con Nguyễn Phan Hà My: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ.
18. Con Trần Phương Nhung: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ và Chuyên Sư Phạm (cận chuyên).
19. Con Nguyễn Đỗ Thu Trang: đỗ Cận Chuyên Sư Phạm.
20. Con Trần Khánh Vy: đỗ Chuyên Anh Nguyễn Huệ.
21. Con Ngô Bảo Anh: đỗ Chuyên Nguyễn Huệ.
22. Con Phạm Hà Phương: đỗ cả 4 trường chuyên: Chuyên Ngoại Ngữ, Chuyên Sư Phạm, Chuyên Anh Chu Văn An, Chuyên Anh Nguyễn Huệ.
23. Con Trần Ánh Phương: đỗ Chuyên Nguyễn Huệ.
24. Con Nguyễn Mai Phương: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ (cận chuyên).
25. Con Đỗ Thị Hải Bình: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ (cận chuyên); và Chuyên Sư Phạm.
26. Con Đặng Ngọc Linh: đỗ Chuyên Ngoại Ngữ và Chuyên Anh Chu Văn An.
27. Con Vũ Thu Minh: đỗ Chuyên Sư Phạm (học bổng); Chuyên Ngoại Ngữ; và Chuyên Anh Chu Văn An.
28. Con Nguyễn Thục Quyên: đỗ Chuyên Sư Phạm (cận chuyên).
29. Con Nguyễn Quỳnh Chi: đỗ Chuyên Nguyễn Huệ.
30. Con Hà Hiền Anh: đỗ Chuyên Nguyễn Huệ
31. Con Phạm Hồng Giang: đỗ Chuyên Sư Phạm (cận chuyên).
Thân mến,
Cô Đỗ Dung.

Categories Recent Announcement | Posted on July 30, 2021

Tags: