time postApril 3, 2019

Chúc mừng con Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9A2 Luyện Thi Chuyên Anh của cô Đỗ Dung, đã đạt Giải Ba Olympic Tiếng Anh Thành Phố năm 2019.

56191372_2187913691255328_22999167617990656_n

Chúc mừng con Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9A2 Luyện Thi Chuyên Anh của cô Đỗ Dung, đã đạt Giải Ba Olympic Tiếng Anh Thành Phố năm 2019.

Cô xin vui mừng báo tin bạn Minh Anh của lớp 9A2 Luyện Thi Chuyên Anh cùng cô Đỗ Dung đã xuất sắc đạt Giải Ba Thành Phố trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm nay. Kết quả này là một sự ghi nhận cho những cố gắng của Minh Anh, cho những ngày đội mưa đi học, cho những bài luận văn siêu dài và siêu hay mà bạn viết… Kết quả này cũng khẳng định một điều rõ ràng: Lớp 9A2 cũng có lắm nhân tài lắm luôn các bạn nhé. Và ở đâu có ý chí, ở đó có thành công.

56564615_2187913741255323_2448186175387598848_n

Categories Recent Announcement | Posted on April 3, 2019

Tags: