time postApril 28, 2016

Bài tập về nhà lớp 9A2 ngày học 27/04/2016

Study-smart-quote

Hi các con,
Trước hết cô xin chúc mừng 3 bạn rất cừ của lớp ta đã đạt giải HSG tiếng Anh thành phố Hà Nội là Hoàng Giang, Đức Lân và Mai Phương. BTVN tuần này của các con như sau:
– Chép lại và dịch các câu con đã làm sai trong phiếu luyện đề Học sinh giỏi cô chữa trên lớp.
– Làm phiếu thi thử Anh chuyên với độ khó y như thi thật. Nhớ bấm giờ: 90 phút con nhé.

Thân ái!
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on April 28, 2016

Tags: