time postSeptember 9, 2016

Bài tập về nhà lớp 9A0 ngày 08 tháng 09

i-will-study-and-i-will-win-quote-1

Hi các con,
Bìa tập về nhà tuần này (8-9) như sau:
1. Làm phiếu luyện đề học sinh giỏi cô phát trên lớp. Thời gian quy định: 90 phút.
2. Làm phiếu Phrasal verb cô phát trên lớp. Thời gian cho phép: 20-30 phút.
3. Tổng hợp 60 từ mới lấy từ phiếu luyện đề học sinh giỏi: 60 từ.
4. Soạn lý thuyết về Chuyên đề ngữ pháp: Ving- To V, có sử dụng Hand-out cô phát trên lớp. Yêu cầu: làm vào vở, ghi chép sạch đẹp.
5. Chuẩn bị thuyết trình chuyên đề Ving- To V
6. Làm phiếu bài tập 80 câu Ving- to V

Các con lưu ý: Thứ năm tuần sau (15-9) lớp nghỉ như cô đã thông báo trên lớp. Tuần sau nữa (22-9) đi học bình thường.

Love,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on September 9, 2016

Tags: