time postAugust 1, 2016

Bài tập về nhà lớp 8B ngày 30 tháng 7

Health-Quotes-13

Bài tập về nhà lớp 8B ngày học 30/7.

 

“Lập danh sách 50 động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh, chép vào vở, có kẻ 3 cột, tra phát âm, tra nghĩa của từ.”

 

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 1, 2016

Tags: