time postJuly 26, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A3 ngày 25 tháng 7

16.5

Chào các con,
Tuần này chúng mình lại có thời gian thật tuyệt bên nhau phải không nào? Các con có nhớ cách phát âm đuôi “ed” của thời quá khứ chưa? Con còn nhớ các cấu trúc và từ mới mà cô dạy trong phần “review” khi cô chữa đề học sinh giỏi chứ?

Bài tập về nhà tuần này của lớp mình đây nha:
1. Lập danh sách các động từ bât quy tắc thông dụng nhất, kẻ bảng chia cột, ghi thêm nghĩa của từ (gợi ý là con sử dụng bảng từ cô phát trên lớp).
2. Hoàn thành tất cả các bài tập cô phát trên lớp.

Thân ái,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on July 26, 2016

Tags: