time postMay 25, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A2 ngày học 23/05/2016

big_ab5cb21bf592240f0f5d12baa4f5cfa6164d3470

Làm đoạn văn theo chủ đề cô phát trên lớp. Ngoài ra, các con nhớ ôn tập kỹ những câu cô đã chữa trong phiếu luyện đề học sinh giỏi trên lớp

Chúc các con học tốt,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 25, 2016

Tags: