time postMay 17, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A2 ngày học 16/05/2016

16.5

Viết đoạn văn theo tiêu chí cô đã dạy
Chủ đề: The factors you consider when you choose a high school.

Chúc các con học tốt,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 17, 2016

Tags: