time postAugust 1, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A2 ngày 31 tháng 7

i-will-study-and-i-will-win-quote-1

Bài tập về nhà lớp 8A 2  ngày học 31/7.

” Viết đoạn văn theo chủ đề cô giao trong phiếu bài tập. Sử dụng hình ảnh minh hoạ cho bài viết của con.”

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 1, 2016

Tags: