time postMay 18, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A1 ngày học 17/05/2016

bring-sunshine

Hi các con, để chuẩn bị cho buổi sau chúng ta sẽ tổng ôn về viết đoạn văn, các con cần đọc kỹ phiếu cô phát, từ đó tổng hợp những gì con hiểu về cách viết đoạn văn trong tiếng Anh. Có thể trả lời các câu hỏi nhỏ sau:
1. Đoạn văn là gì?
2. Cấu trúc đoạn văn
3. Dàn ý của đoạn văn
4. Các thể loại đoạn văn trong tiếng Anh
5. Các đặc điểm của đoạn văn

Chúc các con học tốt!
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 18, 2016

Tags: