time postDecember 5, 2016

Bài tập về nhà lớp 8A0 ngày 4 tháng 12

hoc-toeic-3177-learning-how-to-learn-is-one-of-the-most-important-skills

Hi các con lớp 8A0 thân yêu,
Bài tập về nhà của lớp mình tuần này như sau:
1. Bài tập từ vựng: lập bảng 60 từ mới trong đề học ính giỏi cô đã chữa trên lớp. Lưu ý: con tra nghĩa từ, phiên âm, trọng âm.
Thời gian cho phép: tối đa 90 phút.
2. Ngữ pháp: Phiếu S-V Agreement.
Thời gian cho phép: 30 phút.
3. Viết 2 đoạn văn (150 từ) theo 2 chủ đề trong phiếu “Writing topics in recent exams” (không phải viết outline, nhưng nhớ phải highlight luận điểm).
Thời gian cho phép: 30 phút/ đoạn.

Chúc các con học tốt
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on December 5, 2016

Tags: