time postMay 17, 2016

Bài tập về nhà lớp 7A3 ngày học 16/05/2016

i-will-study-and-i-will-win-quote-1

Lập bảng hoặc lập danh sách 10 từ cô cho theo tiêu chí: Cách viết- cách đọc (phiên âm)- ý nghĩa- từ loại- cấu trúc- đặt câu minh hoạ- các từ họ hàng…

Chúc các con học tốt,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on May 17, 2016

Tags: