time postApril 12, 2016

Bài tập về nhà lớp 7A2

Study-smart-quote

Hi các con,

Bài tập về nhà tuần này là các con sẽ phải hoàn thành toàn bộ phiếu bài tập cô phát trên lớp. Thời gian làm bài tối đa: 60 phút. Con nhớ bấm giờ hoặc nhìn đồng hồ trước khi làm nhé.

Lưu ý: Các con mới lớp 7, lượng bài tập còn ít, nên cần tự giác chỉn chu làm bài tập ở nhà. Tuyệt đối không mang bài đến lớp mới làm. Cô vào lớp mà thấy bạn nào còn ghi ghi chép chép lập tức bị trừ 3 điểm. 2 lần như thế tính là một lần thiếu bài (cô không thu bài).

Thân ái,
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on April 12, 2016

Tags: