time postApril 18, 2016

Bài tập về nhà lớp 7A1 ngày học 17/04/2016

Health-Quotes-13

Chào các con

Tuần này cô trò chúng mình đã cùng nhau học về các cấu trúc của mệnh đề nhượng bộ. Vậy bài tập về nhà tuần này là các con hãy hoàn thành phiếu bài tập mà cô phát trên lớp nhé. Con nhớ xem kỹ lại phần ngữ pháp cô dạy trên lớp trước khi làm bài.

Thân ái
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on April 18, 2016

Tags: