time postAugust 3, 2016

Bài tập về nhà lớp 7A1 ngày 03 tháng 8

big_ab5cb21bf592240f0f5d12baa4f5cfa6164d3470

Hi các con,

Hôm nay chúng mình đã học rất tốt chuyên đề phát âm, và cũng kết thúc các thì hiện tại luôn. Để chuẩn bị cho buổi sau, các con cần làm bài tập về nhà theo hướng dẫn sau:
– Sử dụng phiếu động từ bất quy tắc cô phát.
– Kẻ bảng 5 cột vào giấy A4 (hoặc giấy kiểm tra): Số thứ tự, Hiện tại, quá khứ, hoàn thành, ý nghĩa.
– Chép danh sách các từ trong phiếu vào giấy của con.
– Phiên âm tất cả các từ trong phiếu. Con được sử dụng từ điển.

Chúc các con học vui!
Cô Đỗ Dung

Categories Homework | Posted on August 3, 2016

Tags: