time postFebruary 8, 2015

Bài tập lớp 9A2 ngày học 8-2-2015

every-accomplishment-starts-with-a-decision-to-try

Bài tập về nhà của lớp 9A2 buổi học 8-2-2015:

– Phiếu Word form 2;

– Hoàn thành phiếu Phrasal Verb 2;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (1-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước 11/2/2015 (23 âm lịch) qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 8, 2015

Tags: