time postApril 3, 2016

Bài tập lớp 8A0 ngày học 31 – 03-2016

luyen-thi-toeic-new-day-quotes

Bài tập lớp 8A0 ngày học 31 – 03-2016 gồm có:

”Chép và dịch hai đoạn văn (phần Reading Comprehension) trong đề học sinh giỏi cô phát trên lớp. Hoàn thành câu 81 đến 100 của đề.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 07 – 04 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 3, 2016

Tags: