time postApril 3, 2016

Bài tập lớp 9A2 ngày học 30 – 03 – 2016

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 9A2 ngày học 30 – 03-2016 gồm có:

”Chép và dịch 2 bài đọc hiểu và bài điền từ trong đề thi học sinh giỏi 80 câu cô đã chữa trên lớp”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 06– 04 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 3, 2016

Tags: