time postFebruary 25, 2016

Bài tập lớp 9A2 ngày học 24- 02-2016

hoc-toeic-Thomas-Edison-Famous-Quotes

Bài tập lớp 9A2 ngày học 24- 02-2016 gồm có:

” Lập danh sách 40 từ mới và cấu trúc mới con đã học trong đề thi học ính giỏi 100 câu cô chữa trên lớp.
– Làm phiếu bài tập về thì động từ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (02 – 03 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 25, 2016

Tags: